Pitanja i Odgovori

Zašto, današnje, svadbe nisu halal?

Zašto svadbe nisu halal?

– Jer se alkohol pije u litrima

– Igranka i kolo uz muziku

– Kum vodi mladu za ruku kao da mu je neko najrođeniji, a kuma mladoženju

– Dodirivanje i slikanje mladenaca prije nego postanu muž i žena

– Torta u ponoć uz tonu poljubaca, a intima mladenaca je samo za četiri zida

– Mlade više skinute nego obučene, golotinja na svakom koraku

– Miješanje i dodirivanje muškaraca i žena koji nisu mahremi

Započneš nešto sveto kao što je brak sa svim što Allah prezire i očekuješ napredak i bereket u životu?

Svadba se može napraviti i na halal način, samo ako ti to uistinu želiš. Ugodi Allahu, a ne narodu!

Pitanja i Odgovori

Da li mi je ispravan namaz ako se nakon male ili velike nužde očistim samo toalet-papirom?

 

Pitanje: Esselamu alejkum, cesto sam u situaciji da nemam na poslu vodu za ciscenje posle male i velike nuzde. Da li mi je ispravan namaz ako nakon nuzde, male ili velike, upotrijebim samo toalet-papir za ciscenje, te uzmem abdest i obavim namaz.

Odgovor: Upotreba vode pri čišćenju nakon nužde nije obavezna i dovoljno je pri tome upotrebiti papir i slično, osim u slučaju da nečist pređe svoj osnovni izlaz i zanečisti drugi dio tijela mimo uobičajenog. Dokaz je predaja od Aiše, radijallahu anha, gdje kaže da je Poslanik, sallallahua eljhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas ode da obavi potrebu neka sa sobom ponese tri kamena, neka se njima očisti i to mu je dovoljno.” (Ahmed, br. 23627, sahih po ocjeni Albanija, Irva, 44) Ibnu Kudame prenosi da su ashabi bili složni na tome da je dozvoljeno zadovoljiti se kamenjem pri čišćenju i da upotreba vode nije obavezna. (Mugni 1/208) To znači da je ovakav vid čišćenja dovoljan za ispravnost namaza.

Međutim, pri upotrebi papira uvjetuju se najmanje tri potiranja. Ako se time ne ostvari čistoća povećat će se broj potiranja sve dok se ne postigne čistoća, a pohvalno je potiranje završiti neparnim brojem. Dokaz da se pri čišćenju potiranjem uvjetuje da to bude tri puta je predaja od Selmana, radijallahu anhu, gdje kaže: “Zabranio nam je (Poslanik sallallahu alejhi ve sellem) da se okrećemo prema Kibli kada obavljamo veliku ili malu nuždu ili da se čistimo desnom rukom ili da se čistimo sa manje od tri kamena…” (Muslim, br. 262) A dokaz pohvale da to bude neparan broj puta je predaja od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojoj se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se neko od vas potire nakon nužde neka to učini neparan broj puta.” (Muslim, br. 237)

Iako je upotreba papira i sl. dovoljna i dozvoljena bolje je upotrijebiti vodu kada za to postoji mogućnost, kao što na to upućuje predaja od Enesa ibnu Malika u kojoj kaže: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi odlazio da obavi nuždu, pa bi ja i dječak poput mene nosili posudu s vodom te bi se njome očistio.” (Buharija, br. 150 i Muslim, br. 271) Kao i predaja od Aiše, radijallahu anha, u kojoj se navodi da je govorila ženama: “Naređujte vašim muževima da se čiste vodom, jer ja ih se stidim, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je to činio.” (Tirmizi, br. 19, sahihom ga je ocijenio Nevevi, El-Medžmu’, 2/101) Rekao je Tirmizi nakon ovog hadisa: “Na tome je praksa učenih, odabiru čišćenje vodom iako je upotreba kamenja i sl. kod njih dovoljna. Upotrebu vode vide pohvalnom i to smatraju boljim.”

Uz to, učenjaci naglašavaju da je spojiti upotrebu papira i vode pri čišćenju nakon nužde bolje i potpunije, tako da se prvo upotrijebi papir a zatim voda. (El-Medžmu, 2/100) Uzvišeni Allah najbolje zna.

Odgovorio: Mr. Hakija Kanurić/minber.ba

Pitanja i Odgovori

Da li je ženi dozvoljeno uzeti prezime svoga muža?

Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno uzeti muževo prezime. Ukoliko nije dozvoljeno šta da radi ako je to već učinila?

Odgovor:

Ispravno je da žena ne mijenja svoje prezime. Uzvišeni Allah kaže: ”Zovite ih po očevima njihovim. To je kod Allaha ispravnije.” (El-Ahzab, 5)

Iz praktičnih razloga smatram da je korisno da svome prezimenu žena doda i muževo, kako bi se iz prezimena vidjelo da je udata i bračnom vezom vezana za drugu porodicu.

Ukoliko je već uzela muževo prezime, savjetovao bih da to izmijeni, ako ta procedura za nju ne predstavlja veliku poteškoću.

Na pitanja odgovara: dr. Šukrija Ramić

Region

Heroj Mirnes Hasanović spasio nepokretnu staricu Milicu Simić iz požara u Srebrenici

Veliki požar izbio je danas oko 14 sati u srebreničkom naselju Panađurište. Tom prilikom je nepokretna starica Milica Simić ostala zarobljena u svom stanu na osmom spratu.

Na društvenim mrežama kasnije je objavljeno da je staricu spasio vatrogasac Mirnes Hasanović, koji u trenutku požara nije bio na dužnosti.

On je, prema riječima građana u Srebrenici, uz pomoć još jednog sugrađanina ušao u stan koji je bio u plamenu i izvukao povrijeđenu Simić.

U međuvremenu, pomoglo je i još nekoliko građana, bez opreme. Mirnes je tokom akcije spašavanja bio čak u majici kratkih rukava.

Kao što je poznato, brzom reakcijom vatrogasaca i građana požar je ugašen i lokaliziran, a starica je zadobila lakše povrede.

Zanimljivosti

IBIŠEVIĆ POSJETIO IZBJEGLIČKI KAMP: I JA SAM OVO DOŽIVIO

Iskusni bosanskohercegovački napadač Vedad Ibišević obradovao je mališane u jednom izbjeličkom kampu u Berlinu.

On je sa svojim saigračima dijelio poklone i vratio osmijeh na lica ljudi koji su morali napustii svoje domove. Ovo je moja priča. I sam sam to doživio – rekao je, između ostalog, napadač berlinske Stare dame.

Ibišević je rođen u Vlasenici, a tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu sa porodicom je izbjegao u Tuzlu. Od 2000. godine živio je u Švicarskoj, a potom odselio u Sjedinjene Američke Države, odakle je 2004. godine stigao u PSG.

Zanimljivosti

(FOTO) Senijad Ibričić posjetio Meku i obavio hodočašće umru: “Na vrhu sam svijeta”

Bivši bosanskohercegovački reprezentativac Senijad Ibričić obavio je umru.

Fudbaler Domžala iskoristio je priliku da posjeti sveti muslimanski grad, Meku, u kojem je obavio umru. Riječ je o hodočašću koji se može obaviti u bilo kojem dijelu godine.Obavljanjem umre Ibričić je posjetio sveta muslimanska mjesta u Meki, a fotografiju ispred Kabe objavio je i na društvenim mrežama.

Također, fudbaler slovenačkog kluba stavio je i opis: “Na vrhu svijeta”, što jasno govori koliko je važan ovaj poduhvat bio za njega.

Islam

Tri uzroka povećanja opskrbe/nafake

U današnjem vremenu mnogi se ljudi žale na nedostatak imetka, zbog čega na dunjaluku žive otežano. S jedne strane, većina ljudi u svijetu bori se da osigura osnovne egzistencijalne potrebe, a s druge strane mnogi imaju čak i pristojna primanja, ali nisu u stanju da se nose sa troškovima, jer nema bereketa u njihovom imetku. U takvom stanju, kako bi došli do prijeko potrebnog imetka, mnogi pribjegavaju islamom zabranjenim djelima. Nažalost, i mnogi od onih koji se pripisuju islamu postupaju isto tako: varaju, kradu, bave se kamatom i drugim haram načinima poslovanja. Islam detaljno tretira ovu tematiku i pojašnjava ljudima koji su to uzroci koje trebaju ispuniti kako ne bi imali nevolja sa imetkom ili nedostatkom bereketa u njemu. U ovome tekstu, kroz prizmu kur’ansko-hadiskih tekstova, obuhvatit ćemo najvažnije uzroke koje nam je Allah, subhanehu ve te’ala, uspostavio na ovom svijetu, te se obavezao da ako ispunimo ove uzroke, nećemo morati da se brinemo za opskrbu i nećemo morati pretjerano da se zamaramo.

BOGOBOJAZNOST
Prvi uzrok koji ćemo spomenuti jeste takvaluk (bogobojaznost), koji je Allah, subhanehu ve te’ala, učinio uzrokom koji donosi i povećava opskrbu. Uzvišeni Allah rekao je: ”A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada…“ (Prijevod značenja Et-Talak, 2-3) Allah, subhanehu ve te’ala, onome koji Ga se boji dat će nagradu i na dunjaluku i na ahiretu, ali isto tako dat će mu izlaz iz svake neprilike i poteškoće i opskrbiti ga odakle se i ne nada. Ibn Kesir, u tefsiru ovih ajeta, kazao je: ”Tj. onaj ko se Allaha boji pri izvršavanju Njegovih naredbi i ostavlja ono što mu je Gospodar njegov zabranio, takvom će On, subhanehu ve te’ala, dati izlaz za njegov problem i opskrbiti ga odakle se i ne nada, tj. odande odakle mu nikad nije naumpalo. Dakle, nikome od nas nije dovoljno da samo kaže da je bogobojazan i da vjeruje u Allaha, nego to mora potvrditi pokornošću Allahu, slijeđenjem Njegovih naredbi i ostavljanjem zabrana.

Također, Allah, subhanehu ve te’ala, rekao je: ”A da su stanovnici naselja vjerovali i bogobojazni bili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.“ (Prijevod značenja El-A’raf, 96.) Es-S’adi, u svome tefsiru ”Tejsirul-Kerimir-Rahman fi tefsiri kelamil-Mennan“, nakon ovoga ajeta, rekao je: ”Da su stanovnici naselja povjerovali u svojim srcima, iskrenim vjerovanjem koje su potvrdila njihova djela, te da su ispoljili bogobojaznost javno i tajno ostavljanjem svega što je Allah, subhanehu ve te’ala, zabranio, On bi im dao bereket sa neba i iz zemlje. Dao bi im obilnu kišu, učinio bi da im iz zemlje nikne razno bilje od kojeg bi živjeli oni i njihova stoka najboljim načinom života i u velikom izobilju, i to bez muke, umora i neprilika.

Međutim, oni nisu vjerovali i bili bogobojazni ‘pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili’, kaznama, raznim nepogodama, uzdizanjem berekata i raznim bolestima. A ovo je samo dio kazne za njihova djela, jer da ih je Allah kaznio za sve što su radili, ne bi na njoj (zemlji) ostavio niti jedne životinje.“ Ibn Mes’ud definirao je takvaluk, tj. kako treba da se čovjek boji svoga Gospodara, sljedećim riječima: “Da Mu se bude pokorno, a ne nepokorno, da se spominje a ne da se zaboravlja, i da Mu se bude zahvalno, a ne nezahvalno.“ Stoga, ako želiš obilnu opskrbu i lijep život, boj se Allaha, subhanehu ve te’ala, u svim prilikama, u svojoj kući, porodici i svojim djelima. Čuvaj se onoga što te čini grješnim prema tvome Gospodaru, budi Mu pokoran u onome što je naredio, a kloni se onoga što je zabranio.”

TRAŽENJA OPROSTA I POKAJANJE
U okvire drugog uzroka ulaze istigfar (traženje oprosta) i tevba (pokajanje). Allah, subhanehu ve te’ala, u govoru o Nuhu, alejhis-selam, spominje sljedeće Nuhove riječi svome narodu: ”I govorio sam: ’Tražite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče, i rijeke će vam dati.“ (Prijevod značenja Nuh, 10-12) El-Kurtubi, u svome tefsiru ”El-Džami’u li ahkamil-Kur’an“ u komentaru ovih Allahovih riječi, rekao je: ”U ovome ajetu i u ajetu iz sure Hud nalazi se dokaz da se putem istigfara spušta opskrba i kiša.“ Ibn Kesir, u tefsiru ovih ajeta, kazao je: ”Tj. ako se pokajete Allahu i zatražite od Njega oprosta i pokorite Mu se, povećat će vam opskrbu i napojit će vas bereketom sa neba i dat će vam rastinje iz bereketa zemlje te učiniti da rastu razni usjevi i dat će vam mlijeko u izobilju. Pomoći će vas imecima i sinovima tj. podarit će vam imetke i djecu i dati vam bašče u kojima će biti raznih plodova i između kojih će učiniti da teku rijeke.“

Neki čovjek se požalio Hasanu Basriju na sušu, a on mu je rekao: ”Traži oprosta od Allaha“, drugi mu se požalio na siromaštvo pa mu je rekao: ”Traži oprosta od Allaha“, sljedeći je zatražio od njega da moli Allaha da mu podari sina, a on mu je rekao: ”Traži oprosta od Allaha“, sljedeći se požalio na neplodnost svoga vrta pa je i njemu rekao: ”Traži oprosta od Allaha“. Kako je svima odgovorio isto, prisutni su začuđeno upitali: ”Došli su ti različiti ljudi i požalili ti se na razne nedaće, a ti si svima naredio da čine istigfar!“ Odgovorio je: ”Nisam rekao ništa od sebe, Allah, subhanehu ve te’ala, kaže u suri Nuh: ‘I govorio sam: Tražite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče, i rijeke će vam dati.”’

Allah, subhanehu ve te’ala, u kazivanju o Hudu, alejhis-selam, spominje sljedeće Hudove riječi svome narodu: ”O narode moj, molite Gospodara svoga da vam oprosti, i pokajte Mu se, a On će vam slati kišu obilnu i dat će vam još veću snagu, uz onu koju imate, i ne odlazite kao mnogobošci!” (Prijevod značenja Hud, 52) Ibn Kesir, u tefsiru ovog ajeta, kazao je: ”Hud, alejhis-selam, naredio je svome narodu da donose istigfar kojim će postići da im budu oprošteni prijašnji grijesi, i tevbu za ono što budu radili poslije. Ko se bude odlikovao ovim svojstvom, Allah će mu olakšati stjecanje opskrbe, pomoći mu i zaštititi ga.“ Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mnogo je činio istigfar i tevbu, čime nas je podučio da nam to bude svakodnevna praksa. Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Tako mi Allaha, svakog dana molim Allaha za oprost i pokajem Mu se više od sedamdeset puta!“ (Buharija)

OSLONAC NA ALLAHA (TEVEKKUL)
Treći uzrok koji čovjeku donosi povećanu opskrbu jeste oslanjanje na Allaha, subhanehu ve te’ala, (tevekkul). Uzvišeni Allah, u nastavku ajeta iz sure Et-Talak, koji smo već spomenuli, rekao je: ”Onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.“ (Prijevod značenja Et-Talak, 3) Onaj koji se srcem veže za Allaha, subhanehu ve te’ala, u pribavljanju koristi i otklanjanju štete i preda svoju stvar Njemu Uzvišenom, Allah mu je dovoljan u otklanjanju onoga što ga tišti i brine, i opskrbit će ga odakle se i ne nada. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Kada biste se vi oslonili na Allaha iskrenim tevekkulom, opskrbio bi vas kao što opskrbljuje ptice: osvanu gladne, a omrknu site.“ (Imam Ahmed, Ibn Madže, Tirmizi, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Es-Silsuletis-sahiha)

Ibn Redžeb je rekao: ”Ovaj hadis je temelj u oslanjanju na Allaha i od najvažnijih uzroka kojima se postiže opskrba.“ Tevekkul predstavlja izraz čovjekove nemoći i oslanjanje jedino na Njega Uzvišenog, te jasnu spoznaja i čvrsto uvjerenje da je samo Allah taj koji upravlja svime, zatim da se stvaranje, opskrba, davanje i uskraćivanje, koristi i štete, siromaštva i bogatstva, zdravlje i život i dr., nalazi samo u Njegovoj moći i da samo On time upravlja. Kada ovo čovjek spozna i prihvati, onda se uzda i oslanja samo na Onoga ko posjeduje ove stvari i koje su podložne samo Njegovoj volji. Stoga je i jedna od najpoznatijih definicija tevekkula kod islamskih učenjaka ona koju je izrekao Ibn Redžeb: ”Iskreno oslanjanje srca na Allaha, subhanehu ve te’ala, u pribavljanju koristi i otklanjanju štete, bilo da se radi o dunjalučkim ili ahiretskim stvarima, te da se sve stvari predaju Njemu i ostvarenje čvrstog uvjerenja da nema nikoga mimo Njega koji daje i uskraćuje te nanosi štetu ili korist.“

Ovo nikako ne znači da treba ostaviti rad i ulaganje napora u ispunjenju uzroka koje je Allah, subhanehu ve te’ala, uspostavio na dunjaluku. Musliman uvijek nastoji da iskoristi svoj potencijal kojim ga je obdario Uzvišeni Allah, da upotrijebi svoje umno-fizičke sposobnosti u određenom poslu ili kod problema i poteškoća, a onda da sve prepusti Gospodaru svjetova i na Njega se osloni. Allah, subhanehu ve te’ala, naredio je da nam jedan od uzroka u postizanju opskrbe bude oslanjanje na Njega, što ujedno predstavlja i znak pokornosti Njemu, a oslanjanje na Njega ukazuje na iman – vjerovanje u Njega. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također nas je, kroz svoj sunnet, podučio da preduzmemo sve što je u okviru naših mogućnosti, a da se potom oslanimo na Allaha.

Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: ”Neki čovjek upitao je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ’Allahov Poslaniče, da li da je svežem (devu) i oslonim se na Allaha ili da je ostavim odvezanu i oslonim se na Allaha?’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:’Sveži je pa se onda osloni na Allaha!’“ (Tirmizi, Albani ga je ocijenio dobrim u Tahridžul-muškile) Imam Buharija, u svome Sahihu, zabilježio je mursel predaju od Ibn Abbasa u kojoj on kaže: ”Stanovnici Jemena obavljali su hadždž, a nisu se opskrbljivali (za putovanje) nego su govorili: ’Mi se oslanjamo na Allaha.’ Kada bi stigli u Mekku, tražili bi (hranu) od svijeta, pa je Uzvišeni Allah objavio: ’Opskrbite se! A uistinu, najbolja opskrba je bogobojaznost.’“ Iz ove predaje zaključuje se da musliman ne treba prositi i tražiti materijalnu pomoć od drugih, nego se treba opskrbljivati svojim radom i to spada u bogobojaznost. Također, iz ovoga hadisa razumijemo da se nerad ne smije pokrivati tevekkulom, jer stvarni tevekkul podrazumijeva potpuno oslanjanje na Allaha u svemu, tek po uloženome trudu.

Ahmed Džinović, prof. / www-el-asr.com

Islam

Da li žena smije povećavati usne i zatezati kožu lica?

PITANJE: Da li je dozvoljeno ženi da poveća usne ili da zategne lice upotrebom dermalnih filera i mezonita?

ODGOVOR: Aludirajući na žene, Svevišnji Allah u jednom kur’anskom ajetu kaže: “Zar one koje u ukrasima rastu…” (Ez-Zuhruf, 18), što nam govori da su žene po svojoj prirodi sklone uljepšavanju i ukrašavanju. Šerijat uvažava tu potrebu i dozvoljava ženama da se dotjeruju i uljepšavaju, ali i postavlja određene granice koje se ne smiju prelaziti. Tako je, naprimjer, među ženama ashaba bila prisutna upotreba surme, kane, rumenila i sličnih preparata, kojima su uljepšavale svoja lica, oči, šake i sl. To ukazuje na legitimnost upotrebe kozmetičkih preparata koji se nanose na lice i tijelo, a potom se uklanjaju i ne ostaju trajno. Naravno, pri tome se žena pridržava općih pravila uljepšavanja, od kojih je da svoje ukrase skriva od muškaraca pred kojima se ne smije otkriti, da ne privlači pozornost na sebe, da se ne šminka na način svojstven nemoralnim ženama, da se u tome ne pretjeruje i sl.

S druge strane, zabranjena su uljepšavanja kojima se mijenja Allahovo stvaranje, odnosno prirodni izgled, i to ima trajni karakter, kao što je tetoviranje. Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, kaže: “Allah je prokleo žene koje tetoviraju i koje traže da im se to radi, žene koje čupaju dlake sa lica i one koje traže da im se to radi i žene koje, želeći da budu ljepše, razdvajaju zube, one koje mijenjaju Allahovo stvaranje.” (Buhari i Muslim)

Povećanje volumena usana ubrizgavanjem dermalnog filera i zatezanje lica mezonitima, a to su fina biorazgradiva vlakna koja se unose pod kožu, bliži su ovoj drugoj vrsti uljepšavanja, koje je spomenuto u citiranom predanju, jer uzrokuju fizičke promjene izgleda i imaju dugotrajan efekat. U predanju se zajedno spominje mijenjanje Allahovog stvaranja i želja da se bude ljepšim, a ta dva značenja su prisutna pri povećanju usana i zatezanju lica na spomenuti način, pa ih zbog toga obuhvata ova prijetnja i čini ih zabranjenim. Povećanje volumena usana ili zatezanje lica napredne su metode estetske hirurgije. Estetska hirurgija dozvoljena je samo kada za njom postoji potreba, kao što je rekonstrukcija određenog nedostatka i neprirodnog izgleda, kao, naprimjer, da usne, usljed bolesti ili povrede, postanu izrazito tanke ili da mlađa osoba dobije bore i brazde po licu. Ako pak ne postoji takva potreba, nego se samo radi o želji da se postigne ljepši izgled, onda to nije dozvoljeno.

Govoreći o estetskoj hirurgiji, šejh Usejmin, rahimehullah, kaže: “Dvije su vrste plastičnih operacija. Prva vrsta su operacije radi otklanjanja deformacije koja je rezultat udesa ili nečeg drugog. U tome nema smetnje i to je dozvoljeno, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolio čovjeku koji je u borbi ostao bez nosa da mu se izradi nos od zlata. Druga vrsta jesu luksuzne operacije, koje se ne čine radi otklanjanja deformacije, nego samo da se postigne ljepši izgled. Takvo ukrašavanje je haram i nije dozvoljeno, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo žene koje čupaju dlake sa lica i one koje traže da im se to radi, žene koje u svoju kosu dodaju ono što nije od nje i one koje traže da im se to čini i žene koje tetoviraju i koje traže da im se to radi…” (Medžmuul-fetava ve resail) Uzvišeni Allah najbolje zna!

Dr. Hakija Kanurić – www.el-asr.com