Islam

Često klanjajmo duha- namaz

Vrijeme duha, odnosno jutarnjeg namaza je otkad sunce odskoči za jedno koplje (petnaestak minuta poslije izlaska), pa sve do pred ono vrijeme kada sunce bude na pola neba (do pred podne).

Vrednije je da se duha-namaz klanja nakon što sunce jače ugrije, jer prenosi Zejd ibn Erkam, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Namaz pokornih je kada pijesak počne pržiti papke devčadi”.

Nema smetnje da se ovaj jutarnji (duha) namaz klanja i nakon što sunce poslije izlaska odskoči za jedno koplje ili više, ali na osnovu spomenutog hadisa vrednije je da se klanja kada je veća vrućina, a to je vrijeme pred podne namaz.

Prema većinskom mišljenju, broj rekata duha namaza nije ograničen. To nam pokazuju sljedeći hadisi:

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao:

“Moj najbolji prijatelj (halili), sallallahu alejhi ve sellem, poručio mi je tri stvari (da ih do smrti ne ostavljam): da postim tri dana od svakog mjeseca, da klanjam dva rekata duha-namaza i da klanjam vitr-namaz prije spavanja”.

Prenosi se od Aiše radijallahu anha, da je rekla:

“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je četiri rekata duha-namaza i povećao bi koliko bi Allah htio”.

Prenose Džabir i Enes, radijallahu anhuma, da je Vjerovjesnik sallallahu alejhi vesellem, klanjao šest rekata duha-namaza.

Prenosi se i od Ummu Hanie, Ebu Talibove, radijallahu anha, kćerke, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem na Dan osvajanja Mekke u njenoj kući klanjao osam rekata nakon što je sunce odskočilo. Rekla je: “Nisam vidjela da je klanjao lakši – kraći – namaz od ovoga, s tim da je upotpunjavao ruku’ i sedždu”.

Spomenuti hadisi jasno upućuju da broj rekata duha-namaza nije ograničen jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u različitim prilikama klanjao različit broj rekata ovog jutarnjeg duha namaza i nije ograničavao broj rekata, niti riječima niti svojom praksom.

Postoji određen broj islamskih učenjaka koji ovaj namaz ograničavaju maksimalno na osam, a neki na dvanaest rekata u toku jednog jutra.

Klanjajmo duha namaz pa barem dva ili četiri rekata. Vrijednost ovog dobrovoljnog namaza je, uistinu, velika. A mnogo je onim ljudi koji dosada nikad u svom životu nisu klanjavali ovaj dobrovoljni namaz, jer im se o tome vrlo malo ili nimalo govorilo.

Ovim kraćim sadržajem podstičem i sebe i vas na ovo vrijednu i korisnu nafilu.

Za Akos.ba piše: Admir Iković

Leave a Reply

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.