Islam

Jusuf el-Karadavi-Kome treba dati zekat?

IslamBosna.ba- Uzvišeni Allah je kazao: Doista zekat pripada siromasima i miskinima i onima koji rade na njegovom sakupljanju, i da bi se pridobila srca, i u otkup iz robstva, i prezaduženima, i na Allahovom putu, i putnicima, to je obaveza od Allaha, a Allah sve zna i Mudar je.

Ovim ajetom prekinuti su apetiti svih onih koji žele bespravno prisvojiti dio zekata. Svako je dobio svoje pravo i mjesto. Ebu Davud u svome Sunenu prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i zatražio mu dio imetka od zekata, pa je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Allah u ovom slučaju nije zadovoljan presudom niti Svoga vjerovojesnika niti bilo koga drugog, već je On odredio kome pripada zekat. Odredio je osam kategorija kojima pripada, pa ako si ti od njih dat ću ti imetak od zekata.

Siromasi i miskini

Prve dvije kategorije kojima Uzvišeni Allah u Kur’anu daje pravo na udio u zekatu su siromasi i miskini. Oni su prva kategorija koje je Uzvišeni spomenuo što nam ukazuje na to da je primarni cilj zekata otkloniti siromaštvo. Kur’an je objavljen na arapskom jeziku, a u arapskoj stilistici postoji pravilo da se stvari redaju po prioritetima, spominje se ono što je najvažnije, zatim ono manje važno. Dakle, liječenje siromaštva i otklanjanje neimaštine je prioritetni cilj i osnovna intencija propisivanja zekata. Poslanik, s.a.v.s., je to isticao i u svojim hadisima, pa je kazao Muazu, r.a., kada ga je poslao kao namjesnika u Jemen: Poduči ih da su dužni dati zekat koji se uzima od njihovih bogatih i daje njihovim siromašnim.

Postavlja se pitanje ko su siromasi a ko miskini? Je li to jedna kategorija i ima li između njih razlike? Postoje mišljenja da je to jedna kategorija i to zastupaju Ebu Jusuf i Ebu Kasim, jedan učenjak hanefijske a drugi malikijske pravne škole. S druge strane većina islamskih učenjaka smatra da su ovo dvije različite kategorije, iako obje potpadaju pod grupu onih kojima je potrebna pomoć. Imam et-Taberi ističe da je miskin onaj siromah koji prosjači i obilazi ljude tražeći od njih, dok je fekir (siromah) osoba koja nema imetka i u potrebi je, ali ne prosi.

Hanefijski pravnici smatraju da se pod kategorijom siromaha podrazumijeva svaka osoba koja nema imetak u vrijednosti zekata, dok je miskin po njihovom mišljenju osoba koja ne posjeduje ništa.

U ostalim pravnim školama ove kategorije se ne određuju na osnovu nisaba, već na osnovu toga da li posjeduju dovoljno imetka za svoje potrebe. Siromah je onaj koji ne posjeduje sebi prikladan halal imetak, dok je misik osoba koja ima nešto imetka, ali time ne može pokriti svoje osnovne potrebe.

Oni koji rade na prikupljanju zekata

Kur’an je i ovu kategoriju uvrstio u kategoriju kojoj pripada udio u zekatu kako ne bi zloupotrijebili pristigla sredstva od zekata i kako bi pokrili troškove aktivnosti u pogledu prikupljanja zekata.

Oni čija srca želimo pridobiti

To je ona kategorija ljudi čija srca želimo pridobiti da prihvate islam ili da očvrsnu u islamu.

I za otkup iz ropstva

Prve četiri kategorije navedene u ajetu o zekatu spomenute su uz prijedlog li dok su druge kategorije spomenute s prijedlogom fi. Mufesiri pojašnjavaju upotrebu ovih prijedloga pa kažu da u prve četiri sutuacije, kada se tim kategorijama isplati zekat, to znači da oni postaju njegovi vlasnici tako da je upotreba prijedloga li prikladna ovom mjestu. Ostale četiri kategorije ne posjeduju ono što im se na ime zekata isplati, jer se zekat u tim slučajevima ne daje ličnostima nego se daje za potrebe vezane za te kategorije.

Fahruddin er-Razi kaže: „Ovo podrazumijeva da se prvim četiri kategorije isplaćuje zekat i one mogu njime raspolagati po svojoj volji i trošiti ga u što žele. U ostale četiri kategorije, zekat se ne isplaćuje njima lično, već u situacijama koje su opisane ovako.“

Na osnovu ovoga, zekat za otkup iz ropstva se daje isključivo u tu svrhu i osobi koja se oslobađa iz ropstva nije dozvoljeno koristiti ga u druge svrhe.

Prezaduženima

Pod ovom kategorijom se podrazumijevaju ljudi koji su pod dugom. Prema hanefijama prezaduženom osobom se smatra ona osoba koja koja nema dovoljno imetka da vrati dug i da joj ostane nešto za njene potrebe. Ostala tri mezheba prave razlike između prezaduženih osoba, tako da smatraju da postoje dvije vrste: oni koji su zaduženi zbog sebe i oni koji su zaduženi za interese zajednice. Oni koji su zaduženi zbog svojih interesa su osobe koje su uzele dug za svoje lične potrebe, poput kupovine odjeće, ženidbe, liječenja, izgradnje stana.

U ovu kategoriju spadaju i osobe koje su pretrpjele nepogode. Prenosi se da je Mudžahid rekao: „Tri osobe se smatraju u prezadužene; osoba kojoj je bujica odnijela imetak, osoba kojoj je požar spalio imetak i osoba koja ima porodicu a nema dovoljno imetka da ih izdržava.“

Na Allahovom putu

Učenjaci se razilaze oko toga ko se pod ovom kategorijom podrazumijeva. Učenjaci hanefijskog mezheba, Ebu Jusuf, učenik Ebu Hanife, smatra da se ovo odnosi samo na borce na Allahovom putu u džihadu, borcima koji nemaju sredstava priključiti se islamskoj vojsci. Muhammed smatra da se ovo odnosi na hadžije. Neki od učenjaka hanefijske pravne škole u ovu kategoriju uključuju i studente, neki ne. U cjelini, stav hanefija, bez obzira šta od ovoga prihvatili, jeste da je potreba i siromaštvo osnovni uvjet da bi mogli prihvatiti zekat.

Većina islamske uleme ograničava ovu kategoriju samo na džihad. Neki savremeni islamski učenjaci smatraju da se ovo odnosi na sve oblike dobročinstva, pa su dozvolili njihovu upotrebu u izgradnju bolnica, džamija i škola, kao i u druge opće projekte.

Putnicima

Pod putnicima se ovdje misli na osobe koje putuju iz zemlje u zemlju i ostanu bez sredstava.

Autor: Šejh Jusuf el-Karadavi

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Leave a Reply

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.