Islam

Tada će vjernik biti poniženiji od robinje

Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa da je rekao: “Kada je Allahov Poslanik a.s. obavljao oprosni hadž, (hadžetul-veda’) došao je do Kabe, a zatim se uhvatio za halku na vratima rekavši: “O ljudi, hoćete li da vas obavijestim o predznacima Sudnjeg dana?”. Pa je ustao Selman r.a. i rekao: “Obavijesti nas, o Allahov Poslaniče.”. Nakon toga je Allahov Poslanik a.s. rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana je ostavljanje namaza, podavanje strastima i veličanje bogataša.”. “Zar će se to desiti, Allahov Poslaniče?” – upita Selman. “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je duša Muhammedova i tada će, o Selmane, zekat biti smatran nametom i globom, a ratni plijen profitom. Tada će se vjerovati lašcu, a onaj ko bude govorio istinu, smatraće ga lašcem. Ljudima će govoriti oni koji ne znaju govoriti i nisu dostojni toga. Devet desetina od ljudi će u to vrijeme negirati istinu. Od islama će tada ostati samo ime, a od Kur'ana samo rukopis, a njegove stanice će biti ukrašavane zlatom. Povečaće se broj muškaraca moga ummeta, a robinje će se ukrašavati (gizdati). Sa minbera će govoriti djeca, a džamije će se ukrašavati, kao što se ukrašavaju crkve i sinagoge. Minbere će se izgrađivati i safovi će se umnožiti, a srca će se mrziti i jezici razilaziti i strast umnožiti.”. “Zar će se to desiti, o Allahov Poslaniče?”, upita Selman. “Da, tako mi Onog u Čijoj ruci je duša Muhammedova, tada će mu'min biti poniženiji od robinje. Srce će mu se istopiti u grudima, kao što se so topi u vodi, zbog zla koje će gledati oko sebe, a neće ga moći spriječiti. Muškarci će općiti s muškarcima, a žene sa ženama. Čovjek će prilaziti mladiću, kao što se prilazi nevinoj djevojci. U to vrijeme, Selmane, vladari će biti pokvarenjaci, a njihovi ministri griješnici, a povjerenici će biti pronevjeritelji, koji će namaz ostavljati i strasti slijediti. Ako doživiš takvo vrijeme, klanjaj namaz u njegovom vremenu. U to vrijeme, o Selmane, pojaviće se robovi sa istoka i robovi sa zapada, tijela će im biti ljudska, a srca šejtanska. Neće imati milosti prema mlađima, niti poštovanja prema starijima. U to vrijeme ljudi će obavljati hadž i posjećivati ovu Svetu kuću (Kabu), vladari radi igre i zabave, bogataši radi trgovine, siromasi radi prosjačenja, a alimi i učaći Kur'ana radi (da bi bili viđeni i slušani).”. “Zar će se to desiti, o Allahov Poslaniče?”, ponovo upita Selman. “Hoće, tako mi Onog u Čijoj ruci je moja duša, i tada će se, o Selmane, proširiti laž, i žene će sa muževima učestvovati u trgovini i pijaci će se približiti.”. “A šta predstavlja njihovo približavanje, o Allahov Poslaniče?”. “Slaba prođa i neuspješna trgovina. U to vrijeme Selmane, Allah će poslati vjetar u kome će biti žuta zmija, koja će zgrabiti vođe među ulemom, one koji su vidjeli zlo i grijeh, a nisu ga pokušali promijeniti.”. “Zar će se to desiti, o Allahov Poslaniče?” “Da, tako mi Onog Koji je poslao Muhammeda a.s. sa istinom.” (Ibn Nerdevejh)

Saff.ba

Odgovori

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.