Islam

Jedna suza koju vjernik pusti iz straha pred Svevišnjim Allahom dovoljna je da utrne i najžešću vrelinu grijeha

Autor: Dr. Salih b. Abdullah b. Humejd/Preveo: AMIR DURMIĆ

Ljudska srca neće istinski biti osviještena, niti će biti u potpunosti budna osim onda kada se u njima nađe strah i strepnja od Uzvišenog Allaha. Strah od Allaha ljude vodi ka onom što je za njih dobro i korisno, i udaljava ih od onoga što je za njih loše i pogubno. On ih vodi ka ispravnom znanju i dobrim djelima, a uz sve to, strah od Allaha čovjekove organe i ekstremitete sputava i suzdržava od činjenja grijeha i raznih prijestupa.

Strahopoštovanje koje vjernik osjeća pred Allahom čini ga Njegovim pokornim robom koji izvršava Njegove naredbe i kontroliše svoje strasti. Obraćajući se vjernicima, Gospodar svjetova je rekao: I Mene se bojte! (En-Nahl, 51.). Strah od Allaha kod čovjeka budi želju da se natječe u činjenju dobra, povećava njegove ambicije za ahiretom i on u njemu uništava i najmanji oblik oholosti i zadivljenosti samim sobom. Sve u svemu, bojazan koju rob osjeća pred svojim Gospodarom mu pomaže u svakom pogledu.

O tome je Uzvišeni rekao: Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se pouke ponavljaju, zbog koji podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada se spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov pravi put na koji On ukazuje onome kome On hoće… (Ez-Zumer, 23.). Strah od Allaha je poželjan sve onda dok nas on čini boljim vjernicima i sve dok nas navodi da činimo ono čime nas je Uzvišeni Allah zadužio i da se klonimo onoga što nam je zabranio.

Međutim, vjernik sebi nikada ne smije dozvoliti da ga strah od Allaha odvede u očaj pa da izgubi nadu u Allahovu milost i prestane izvršavati Allahove naredbe, smatrajući da nema nikakve šanse za uspjeh i lijepu konačnicu. Najbolji pokazatelji ispravnog i poželjnog straha od Allaha su ustrajnost u činjenju dobrih djela i stalna svijest o toma da nas Allah prati i da vrlo dobro zna naše stanje. Strah od Allaha vjernika stalno održava budnim i ozbiljnim i nikada mu ne pruža garanciju da se spasio i da je u potpunosti uspio.

O onima koji Ga se istinski boje, Uzvišeni je rekao: …ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju, i koji strepe od Dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni.(En-Nur). Znajte draga braćo da onome ko se Allaha bude bojao, takvome niko neće moći nikakvu štetu nanijeti, a onaj ko bude od nekog drugog mimo Njega strepio, takvome niko neće moći pomoći. Kada se istinski strah od Allaha ustali u srcu vjernika, on će svojom snagom poništiti sve ono što je loše i što je u suprotnosti s njegovom vjerom. Na kraju, budite svjesni da je jedna suza koju vjernik pusti iz straha pred Svevišnjim Allahom dovoljna da utrne i najžešću vrelinu grijeha.

Saff.ba

Leave a Reply

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.