Islam

U džennet neće ući nemmam

Autor: Husejn Ali Šejh/ Preveo: Amir Durmić

Uistinu je težnja ka ostvarenju međumuslimanske ljubavi jedan od uzvišenih ciljeva šerijata. Rekao je Uzvišeni Allah: ”Uistinu su vjernici braća…” (El-Hudžurat, 10).

Isto tako, Poslanik s.a.v.s. je u ovom kontekstu rekao: ”Primjer muslimana u njihovoj međusobnoj ljubavi i suosjećajnosti je kao primjer jednog tijela. Ukoliko oboli jedan njegov organ, čitavo tijelo osjeća nesanicu i groznicu.” (Muslim)

Jedan od primarnih uvjeta koji se moraju ostvariti da bi ljubav među muslimanima bila moguća i ostvariva jeste čistoća njihovih prsa, te eliminiranje i najmanjeg oblika mržnje, zavisti i pakosti. Rekao je Uzvišeni Allah: ”Oni koji poslije njih dolaze – govore: “Gospodaru naš, oprosti nama o braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!” (El-Hašr, 10). Nije moguće uspjeti na Ahiretu niti ući u Džennet osim sa čistim i neiskvarenim srcem, u kojem nema ni mržnje, ni zavisti niti bilo kakvog oblika pakosti prema muslimanima.

Rekao je Uzvišeni: ”Na dan kada ni imetak ni sinovi od koristi neće biti, osim onome ko Allahu dođe čista srca.” (Eš-Šu'ara, 88). Jedne prilike je Poslanik s.a.v.s. upitan ko je najbolji između svih ljudi, pa je odgovorio: ”Svaki čovjek neiskvarenog srca i iskrenog jezika’. Ljudi rekoše: ”Znamo ko je čovjek iskrenog jezika, ali ko je čovjek neiskvarenog srca?, a on reče: ‘To je čist i bogobojazan čovjek, koji se kloni grijeha i koji pri sebi nema zavisti niti pakosti.”’ (Ibn Madže).

Jedna od stvari koja uništava međumuslimansku ljubav je prenošenje tuđih riječi, a o tome je Poslanik s.a.v.s. rekao: ”U džennet neće ući nemmam”, tj. osoba koja s ciljem sijanja smutnje i unošenja neprijateljstva i mržnje među muslimanima, prenosi tuđe riječi. Znajte da svaka ružna riječ i svaki neprimjeren govor unosi netrpeljivost i mržnju, te prlja čista i neiskvarena srca. O tome kaže Uzvišeni: ”Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi: – jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima, šejtan je, doista, čovjekov otvoreni neprijatelj.” (El-Isra, 53). Klonite se braćo i bespotrebnih i uzaludnih rasprava jer i one među muslimane unose samo netrpeljivost i mržnju. Rekao je Imam Malik: ”Rasprava je uzrok da srca postanu gruba i osorna, i ona uzrokuje pakost među ljudima.” Poštovana braćo, neka vaša životna parola za kojom će te se povoditi u svim segmentima života budu riječi Poslanika s.a.v.s.: ”Niko od vas neće istinski vjerovati sve dok svome bratu muslimanu ne bude želio ono što želi samome sebi.” Muttefekun alejhi

Saff.ba

Leave a Reply

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.