Islam

U džennet neće ući nemmam

Autor: Husejn Ali Šejh/ Preveo: Amir Durmić

Uistinu je težnja ka ostvarenju međumuslimanske ljubavi jedan od uzvišenih ciljeva šerijata. Rekao je Uzvišeni Allah: ”Uistinu su vjernici braća…” (El-Hudžurat, 10).

Isto tako, Poslanik s.a.v.s. je u ovom kontekstu rekao: ”Primjer muslimana u njihovoj međusobnoj ljubavi i suosjećajnosti je kao primjer jednog tijela. Ukoliko oboli jedan njegov organ, čitavo tijelo osjeća nesanicu i groznicu.” (Muslim)

Jedan od primarnih uvjeta koji se moraju ostvariti da bi ljubav među muslimanima bila moguća i ostvariva jeste čistoća njihovih prsa, te eliminiranje i najmanjeg oblika mržnje, zavisti i pakosti. Rekao je Uzvišeni Allah: ”Oni koji poslije njih dolaze – govore: “Gospodaru naš, oprosti nama o braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!” (El-Hašr, 10). Nije moguće uspjeti na Ahiretu niti ući u Džennet osim sa čistim i neiskvarenim srcem, u kojem nema ni mržnje, ni zavisti niti bilo kakvog oblika pakosti prema muslimanima.

Rekao je Uzvišeni: ”Na dan kada ni imetak ni sinovi od koristi neće biti, osim onome ko Allahu dođe čista srca.” (Eš-Šu'ara, 88). Jedne prilike je Poslanik s.a.v.s. upitan ko je najbolji između svih ljudi, pa je odgovorio: ”Svaki čovjek neiskvarenog srca i iskrenog jezika’. Ljudi rekoše: ”Znamo ko je čovjek iskrenog jezika, ali ko je čovjek neiskvarenog srca?, a on reče: ‘To je čist i bogobojazan čovjek, koji se kloni grijeha i koji pri sebi nema zavisti niti pakosti.”’ (Ibn Madže).

Jedna od stvari koja uništava međumuslimansku ljubav je prenošenje tuđih riječi, a o tome je Poslanik s.a.v.s. rekao: ”U džennet neće ući nemmam”, tj. osoba koja s ciljem sijanja smutnje i unošenja neprijateljstva i mržnje među muslimanima, prenosi tuđe riječi. Znajte da svaka ružna riječ i svaki neprimjeren govor unosi netrpeljivost i mržnju, te prlja čista i neiskvarena srca. O tome kaže Uzvišeni: ”Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi: – jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima, šejtan je, doista, čovjekov otvoreni neprijatelj.” (El-Isra, 53). Klonite se braćo i bespotrebnih i uzaludnih rasprava jer i one među muslimane unose samo netrpeljivost i mržnju. Rekao je Imam Malik: ”Rasprava je uzrok da srca postanu gruba i osorna, i ona uzrokuje pakost među ljudima.” Poštovana braćo, neka vaša životna parola za kojom će te se povoditi u svim segmentima života budu riječi Poslanika s.a.v.s.: ”Niko od vas neće istinski vjerovati sve dok svome bratu muslimanu ne bude želio ono što želi samome sebi.” Muttefekun alejhi

Saff.ba

Odgovori

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.