Islam

Koja je simbolika broja sedam u islamu?

Prije nabrajanja hadisa u kojima se navodi broj sedam, podsjetio bih da se ovaj broj u Kur'anu navodi na više mjesta u različitim formama i značenjima. Već prva sura Kur'ana El-Fatiha, najveća po značenju i najodabranija sura kur'anska sura, kojom počinje Kur'an, ima sedam ajeta (seb'a mesani).

Od geografskih pojmova u više navrata navodi se sedam nebesa, sedam slovjeva, sedam zemalja, sedam mora… U suri Jusuf se spominje tumačenje sna u kojem je vladar vidio sedam debelih i sedam mršavih krava, kao i sedam klasova, što je Jusuf protumačio sa sedam prodnih i sedam sušnih godina.

U suri El-Kehf se spominje da je broj mladića bio sedam. Poznati kur'anski primjer udjeljivanja na Allahovom putu i poređenje toga sa sedam klasova, na svakom od njih stotinu zrna. Pojedini narodi su bili izloženi zasluženoj kazni sedam noći. Džehennem, da nas Allah zakloni i sačuva od njega, ima sedam vrata/kapija.

Kada pogledamo pojedine kur'anske ajete i hadise u kojima se spominje broj sedam vidimo da taj broj ima mnogostruko i sveobuhvatno značenje, koje upućuje na kompletnost i najviši nivo.

Sedam vrsta ljudi u hladu na Sudnjem danu

Dobro je poznat hadis o sedam vrsta ljudi koji će biti stavljeni u halad Allahovog prijestolja, na Sudnjem danu, kada neće biti drugog hlada osim tog hlada. Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Sedam osoba će Allah dž. š. uvesti u Svoj hlad onog dana kada ne bude drugog hlada osim Njegova hlada: pravednog vladara, mladića koji je odrastao u pokornosti Allahu, dž.š., čovjeka čije je srce vezano za džamiju, dvojicu ljudi koja se vole u ime Allaha, u ime Njega se sastaju i rastaju, čovjeka kojeg pozove lijepa i bogata žena da učini s njom blud a on to odbije i kaže: ’Ja se bojim Allaha!’, čovjeka koji daje sadaku tajno, tako da mu njegova lijeva ruka ne zna šta mu udjeljuje desna ruka i čovjeka koji se u samoći sjeti Allaha pa mu oči zasuze.”(muttefekun alejhi)

U ovom hadisu Allahov Poslanik, s.a.v.s., nas obavještava o tegobama Sudnjeg dana, kada ljudi budu stajali pred Gospodarem svjetova. Sunce će se toga dana približiti i njegova toplota će se povećati pa će se ljudi intenzivno znojiti i pržiti. Toga dana neće biti drugog hlada osim hlada ispod Allahovog Arša. Allah, dž.š., će toga dana u svoj hlad uvesti sedam vrsta ljudi:

Pravedan vladar– emir, vođa, funkcioner, upravitelj i slično, ili svako onaj koji bude preuzeo odgovornost za nešto odstvari muslimana pa u tome bude pravedan. Najljepše opisan pravedan vladar je onaj koji slijedi Allahove naredbe stavljajući svaku stvar na njeno mjesto ne idući ni u jednu krajnost. Zato je ovaj hadis počeo sa spominjanjem pravednog vladara zbog velike važnosti i njegovog utjecaja u društvu.
Mladić odrastao u pokornosti Allahu, dž.š. – tj. odrastao je privržen ibadetu, ustrajao u njemu i na tome ostao “sve dok ga smrt ne zadesi” kao što to stoji u drugoj predaji, koju prenosi Selman u istom kontekstu. Zaista je mladićeva pokornost Allahu u godinama mladosti jača i sigurnija za njegovu vjeru i bliža je bogobojaznosti.
Čovjek čije srce je vezano za džamiju, – tj. čovjek jakom ljubavlju privržen džamiji, odnosno, klanjanju u džema’atu. To ne znači njegov neprestani boravak u njoj. Dokaz za to se nalazi u Malikovom rivajetu gdje se kaže da je njegovo srce vezano za džamiju, kad iziđe iz nje pa sve dok se ne vrati na slijedeći namaz.
Dva čovjeka koja se vole u ime Allaha, na tome se sastaju i rastaju– tj. uzrok njihova sastajanja bila je ljubav u ime Allaha i ustrajnost na tome sve dok ne odu sa mjesta sastanka i rastaju se iskreni u toj ljubavi. U ovom hadisu imamo podsticaj na međusobnu ljubav u ime Allaha, jer je voljeti onoga, ko to zaslužuje i mrziti onoga ko to zaslužuje, u ime Allaha sastavni dio imana.
Čovjek kojeg je pozvala ugledna žena da učini blud s njom, pa on kaže da se boji Allaha– podrazumijeva čovjeka koga je pozvala žena koja ima ugled i položaj i ponudila mu se da učini grijeh s njom, a on se sustegao od toga. Allah će mu radi toga za uzvrat dati da bude u Njegovom hladu, kada ne bude drugog hlada.
Čovjek koji daje sadaku tako da njegova lijeva ruka ne zna šta udjeljuje desna. U ovom hadisu opisana je vrijednost tajne sadake. Učenjaci kažu da je sadaka dobročinstvo, a njeno prikrivanje je bolje jer je bliže iskrenosti i daleko od toga da bi nas neko vidio. Što se tiče propisanog zekata, njegovo javno davanje je bolje, kao što je bolje javno obavljati fard-namaze u džamiji. Dakle, obavljanje fard dužnosti je bolje javno, dok je nafile bolje obavljati u tajnosti.
7. Čovjek koji se sjeti i spomene Allaha u samoći pa mu zbog toga oči zasuze -tj. iz strahopoštovanja i ljubavi prema Gospodaru. Veliki su fadileti (koristi) plača iz straha i pokornosti prema Allahu i potpune iskrenosti u tome. Da nije iskrenosti ko bi inače zaplakao u samoći. Allahov Poslanik, s.a.v.s., u drugom hadisu kaže: „Ko se sjeti Allaha pa mu oči toliko zasuze da počnu padati na zemlju, a sve iz straha prema Allahu, dž.š., taj neće biti kažnjen na Sudnjem danu.“ (Hakim)

Piše: dr Fuad Sedić

preporod.com

Leave a Reply

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.