Islam

Poljubac i dodir supruge onome ko posti

Aiša, radijallahu anha, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znao poljubiti i dodirivati (suprugu) dok je postio, ali je on najbolje od svih ljudi kontrolirao svoju želju, tj. najbolje je kontrolirao svoju (tjelesnu) potrebu.U drugom predanju ona kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poljubio bi (svoju suprugu) u ramazanu, a bio je postač.” Hadis bilježi Muslim.

U još jednom predanju koje Muslim bilježi od Aiše, radijallahu anha, ona kaže: “A ko je od vas (u stanju) kontrolirati svoju želju kao što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, (bio u stanju) kontrolirati svoju želju?”

U predanju koje bilježi Ebu Davud od Aiše, radijallahu anha, ona kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poljubio bi me, a postio je, a i ja sam postila.”
Ibn Hibban bilježi od Ebu Seleme b. Abdurrahmana da je Aiša, radijallahu anha, rekla: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ljubio je neke svoje supruge dok je postio.” Upitao sam Aišu: “Je li to bio obavezni ili dobrovoljni post?” “Činio je to dok je postio i obavezni i dobrovoljni post”, rekla je.[1]
Hafsa, radijallahu anha, prenosi da bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, znao poljubiti (svoju suprugu), a bio je postač.” Hadis bilježi Muslim.[2]
Omer b. Ebu Selema, radijallahu anhu, prenosi da je pitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Smije li postač poljubiti (suprugu)?”, pa mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pitaj ovu”, tj. Ummu Selemu – i ona ga je obavijestila da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to činio. On je tada rekao: “Allahov Poslaniče, Allah je tebi oprostio sve ranije i kasnije grijehe”, na što mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tako mi Allaha, ja sam među vama najbogobojazniji i najviše Ga se plašim.” Hadis bilježi Muslim.[3]

Omer b. El-Hattab, radijallahu anhu, prenosi i kaže: “Bio sam veseo pa sam poljubio (suprugu), a postio sam, nakon čega sam rekao: ‘O Allahov Poslaniče, danas sam učinio strašnu stvar, poljubio sam (suprugu), a postio sam.’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao me: ‘Šta misliš da si vodom isprao usta, a postiš?’ Rekao sam: ‘To ne smeta.’ ‘Pa zašto (pitaš)?’, reče mi Allahov Poslanik.” Hadis bilježi Ebu Davud.[4]

Pouke i propisi

Postaču je dozvoljeno da poljubi i dodiruje svoju suprugu, svejedno radilo se o obaveznom ili dobrovoljnom postu, u ramazanu ili izvan njega, starcu ili mladiću, ako je siguran da mu strast neće izmaći kontroli i da tokom posta neće učiniti zabranjenu radnju, a to je spolno općenje ili ejakulacija.Pod riječju “dodir” u hadisu se misli na dodirivanje dva tijela, kao što je dodir i prislanjanje, a ne misli se na spolno općenje, jer spolno općenje kvari post.[5]Ako postač poljubi svoju suprugu, ili je dotakne, ili je prisloni uza se, ili tome slično, pa ejakulira, njegov post bit će pokvaren, ali se i pored toga treba sustezati od svih radnji koje su inače postaču zabranjene do iftara i obavezan je učiniti keffaret uz pokajanje (tevbu) i traženje oprosta (istigfar), jer Uzvišeni Allah u hadisi-kudsijju kaže: “(Postač) ostavlja svoju strast, svoju hranu i svoje piće radi Mene.”[6] U drugom predanju kaže se: “…i ostavlja svoju strast radi Mene i ostavlja svoju suprugu radi Mene.”[7]
Ali, ako iz njegovog spolnog organa izađe samo sluz (koja se pojavi prije izlaska sperme, tj. mezj), post mu neće biti pokvaren i nije dužan ništa učiniti (ni napostiti, niti učiniti keffaret), prema preferirajućem mišljenju učenjaka[8], ali bi trebao izbjegavati nadražaje koji ga mogu odvesti do harama.
Hadisi su potvrdili da dozvoljenost poljupca postaču nije Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, privilegija, nego je to dozvoljeno svim njegovim sljedbenicima, uz uvjet da poljubac ne dovede do onoga što je zabranjeno, a to je ejakulacija i spolno općenje.[9]Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najbogobojazniji čovjek, jer od svih ljudi on je najbolje poznavao Allaha.[10]Iz hadisa se razumije obaveznost odbacivanja cjepidlačenja i pretjerivanja u vjeri ili vjerovanja da je samo Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, bilo dozvoljeno poljubiti svoje supruge, a da to nije dozvoljeno njegovim sljedbenicima. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rasrdio se kada se povela rasprava o tom pitanju, pa je rekao: “Tako mi Allaha, ja sam među vama najbogobojazniji i najviše Ga se plašim.”[11] A u drugom hadisu navodi se: “…i najbolje od svih vas poznajem Allahove granice.”U hadisima se uočava nastojanje ashaba da saznaju halal i haram, i njihova bogobojaznost i strahovanje od onoga što će im pokvariti njihove ibadete ili umanjiti nagradu za njih.U ovim hadisima nalazi se odgovor ekstremnim sufijama, koji sebe ili svoje šejhove oslobađaju nekih ili svih šerijatskih obaveza pod izgovorom da su oni dostigli stepen u vjerovanju i ponašanju kada se njima to dozvoljava. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, koji od svih ljudi ima najpotpuniji iman (vjerovanje), bio je najprivrženiji šerijatu i njegovoj primjeni i ispravio je grešku onoga koji je pomislio da su Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dozvoljene neke zabranjene stvari jer mu je sve oprošteno (jer je bez grijeha).[12]Hadis koji prenosi Omer b. El-Hattab potvrđuje legitimnost analogije (kijasa) i spajanje dva pitanja u jedan propis zbog postojanja sličnosti među njima. Sličnost se ogleda u sljedećem: kako god prilikom ispiranja usta vodom postoji opasnost da će voda ući u grlo, a zatim u želudac, i tako pokvariti post, isto tako opasnost je prisutna i kod poljupca, koji može dovesti i do većeg čina, odnosno do spolnog općenja, koje također kvari post. Ali, ako jedna od ove dvije opasnosti ne kvari post, onda i druga mora imati isti tretman.[13]

Iz knjige: El-Munteka lil hadis fi ramadan – Odabrane besjede o ramazanu
Autor: Dr. Ibrahim b. Muhammed El-Hukajl
Preveo: mr. Ahmed Purdić

Minber.ba

Leave a Reply

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.