Islam

Ko pokušava ugoditi ljudima izgubit će i ovaj i onaj svijet

Autor : Šejh imam El-Šatibi, umro 790. h.g.

Imam Ibn Betta je lijep primjer i uzor, poznati učenjak, muhaddis, Ebu Abdullah Ubejdullah b. Muhammed b. Muhammed b. Hamdan el-‘Akberi el-Hanbeli, i autor je poznatog djela “El-Ibaneh el-Kubra”, sastavljenog u tri toma. Rođen je 304. h.g., i bio je od onih čija se dova vrlo često primala (mustedžabul-da'ave). Umro je u mjesecu muharremu 387. h.g. (Sijeru E'alamin-Nubela’, 16/529.) Imam El-Šatibi kaže sljedeće: “Proživljavao sam sličnu situaciju i stanje koje je proživljavao i poznati imam, hafiz Abdur-Rahman ibn Betta sa ljudima svoga vakta. Govoreći o sebi, kaže sljedeće: “Čudio sam se mom halu, svejedno bio na putu ili kod kuće, sa bližnjim ljudima, ili daljnjim, sa poznanicima ili nepoznanicima. Kada bih se našao u Mekki, ili Horosanu, ili ostalim mjestima, većina onih s kojima sam se susretao, bilo da su u pitanju moji istomišljenici ili neistomišljenici – svi su me pozivali slijeđenju onoga što govore i zastupaju, i tome da srčano prihvatim njihovu priču, i njihovoj istinitosti da posvjedočim.

Ako potvrdim nečiju priču, i posvjedočim istinitost njegova govora – što većina ljudi ovog vremena radi – u tom slučaju bivam povoljnom i odgovarajućom osobom, prijatnom, dobrodošlom – jednom riječju istomišljenik (muvafik)!

Ako slučajno zastanem na jednom slovu njegovog govora, ili se kritički osvrnem na neki njegov postupak – u tom slučaju postajem nepovoljnom i neodgovarajućom osobom, neprijatnom, lošom i nezgodnom – jednom riječju neistomišljenik (muhalif)!

Ako kažem da Kur'an ili Sunnet govore suprotno o onome što on govori ili radi – nazvat će me haridžijom!?

Ako mu navedem neki hadis iz oblasti tevhida – nazvat će me mušebbihom!? Ako bude u pitanju govor o snu – nazvat će me salimijjom!?

Ako bude u pitanju iman – nazvat će me murdžijom!?

Ako bude u pitanju govor o djelima – nazvat će me kaderijom!?

Ako bude u pitanju govor o ma'arifi (srčanoj spoznaji nečega) – nazvat će me kerramijom!?

Ako bude u pitanju govor o vrijednosti Ebu Bekra i Omera – nazvat će me nasibijjom!?

Ako bude u pitanju govor o vrijednosti ehlul-bejta – nazvat će me rafidijom!?

Ako prećutim tefsir nekog ajeta ili hadisa, i ne kažem ništa više od onoga kako sami ajet ili hadis glase – nazvat će me zahirijom!?

Ako ih prokomentarišem nečim drugim – nazvat će me batinijom!? Ako odgovorim te'evilom – nazvat će me eš'arijom!?

Ako ih poreknem – nazvat će me mu'utezilom!? Ako bude u pitanju govor o nekim sunnetima, poput kira'eta – nazvat će me šafijom!? Ako bude u pitanju govor o Kunut-dovi – nazvat će me hanefijom!? Ako bude u pitanju govor o Kur'anu – nazvat će me hanbelijom!? Ako preferiram mišljenje nekog od imama – optužit će me na to da se loše ophodim sa ostalim imamima, i da im stepen obaram?!

Da zlo bude još gore, ovakva i slična imena mi daju onda kada iščitaju određene hadise Poslanika, s.a.v.s., preda mnom, i koliko god se složio u mišljenju sa jednim, neprijateljstvo prema meni ispolji drugi, a ako budem kroz prste progledao njihovom džematu, rasrdit ću i naljutiti Allaha, dž.š., i tada me od Njega niko neće moći zaštiti! Ja ću se čvrsto držati Kur'ana i Sunneta, a oprosta ću od Allaha, pored Kojeg drugog boga nema, tražiti, a On prašta i milostiv je!

Izvadak iz djela: Kitabul-I'itisam, 1/20.-22. / Prijevod s arapskog: Sead Jasavić

Saff.ba

Leave a Reply

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.