Islam

Stanje žene vjernice u Džennetu bolje je od stanja hurije koju je Allah stvorio isključivo kao nagradu džennetlijama

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Na jednom od svojih predavanja, šejh Albani je upitan: ”Na kakvu vrstu šefa'ata ili zagovorništva ima pravo dijete za svoga oca ako otac zakolje akiku za njega?” Šejh je odgovorio: ”U mnogim hadisima se spominje da će mala djeca na Sudnjem danu stajati na džennetskim kapijama i plakati tražeći svoje očeve. Tada će im Svemogući Allah poslati meleka Džibrila da ih pita za razlog plakanja, a Allah najbolje zna njihovo stanje i razlog njihovog plakanja. Kada ih melek Džibril upita zašto plaču, djeca će odgovoriti: ‘Ne želimo ući u Džennet bez naših očeva.’ Nakon toga doći će dozvola od Allaha, dželle šanuhu, da ta djeca uđu u Džennet zajedno sa svojim očevima. To je ta vrsta zalaganja i šefa'ata od strane djece za njihove očeve, koja podrazumijeva požurivanje ulaska u Džennet, jer su to zaslužili oni muslimani koji su klali akike ili kurbane za svoju novorođenu djecu. A Allah najbolje zna!” (El-huda ven-nur, audio kaseta broj 166.)

– Šejh Ibn Usejmin, rekao je: ”Čovjek treba znati da, kad god se poveća njegova uznositost i gordost i kad god poraste u samom sebi, poveća se njegova bezvrijednost kod Allaha i kod ljudi, jer je nagrada sukladna djelu. A kad god se kod čovjeka poveća poniznost i skromnost, Allah poveća njegov ugled.” (Šerh Bulugul-meram, XV/333.)

Rekao je također: ”Nije licemjerstvo da se čovjek raduje tome što ljudi znaju za njegov ibadet, jer se to dogodilo nakon zapostavljanja ibadeta, niti je licemjerstvo da se čovjek raduje vlastitom ibadetu i pobožnosti, već je to dokaz njegovog vjerovanja i imana, kao što je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Koga raduje njegovo dobro djelo, a rastužuje ga loše djelo, on je mu'min.’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je o tome, pa je rekao: ‘To je radosna vijest za vjernika još na ovome svijetu.”’ (Kavlul-mufid, str. 450.)

Prenosi se da je Ka'b rekao: ”Čovjek učini mali grijeh i smatra ga neznatnim, ne kaje se zbog njega, niti traži oprost od Allaha, pa se taj grijeh kod Allaha povećava dok ne bude poput planine, a drugi opet učini veliki grijeh, pa se iskreno pokaje i zatraži oprost od Allaha, i taj grijeh se kod Allaha umanjuje dok mu ga ne oprosti.” (Medžmû'u resail Ibn Redžeb, I/392.)

Rekao je hazreti Alija, radijallahu anhu: ”Ljudska srca napreduju i povlače se, pa kad su u fazi napredovanja, onda ih podstičite na dobrovoljne ibadete (nafile), a kad su u fazi povlačenja (umora), onda se ograničite na obavezne ibadete.” (Ez-Zamahšeri, Rebi'ul-ebrar, II/279.)

– Mekhul el-Dimeški, rekao je: ”Najnježnija srca su kod onih ljudi koji imaju najmanje grijeha.” (Ahmed Ibn Hanbel, Ez-Zuhd, str. 313.)

– Imam El-Kurtubi, rekao je: ”Stanje žene vjernice u Džennetu je bolje od stanja hurije koju je Allah stvorio isključivo kao nagradu džennetlijama, i vjernica je na većem stepenu i mnogo ljepša od džennetske hurije.” (Tefsir el-Kurtubi, XVI/154.)

– Tekijuddin el-Hilali, rekao je: ”Ko spozna značenje – La ilahe illallah, Muhammedun resulullah – i radi u skladu s tim, Allah će ga zaštititi od šejtana u džinskom i ljudskom obliku.”

Saff

Leave a Reply

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.