Islam

Iskušenjima se čisti srce i povećava iman

Autor: Usama bin Abdullah Hijat

Kada ljude snađe nesreća i kada počne da ih pogađa belaj za belajom, oni u behutu počnu rasuđivati pogrešno i kao da zaborave da su iskušenja prirodna svim generacijama muslimana. Ponašaju se tako i pored toga što svakodnevno uče Kur'an u kojem nije ništa skriveno.

Allah Uzvišeni je rekao: Elif lam mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: ”Mi vjerujemo!”, a da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. (Al-Ankebut, 1.-3.) I rekao je Uzvišeni: Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim, i životima vašim, i slušat ćete doista mnoge uvrede od onih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogobožaca. I ako budete izdržali i Allaha se bojali, pa tako treba da postupe oni koji su jakom voljom obdareni. (Ali Imran, 186.)

Iskušenja su Allahov sunnet. Od njih nisu bili izuzeti ni najodabraniji poslanici ni vjerovjesnici. Njihova su iskušenja bila najveća. Upitan je Poslanik, a.s., koji su ljudi bili na najvećim iskušenjima, pa je rekao da su to poslanici, a zatim oni koji su ih slijedili. Iskušenja trebamo gledati kao ispit na koji Allah, dž.š., stavlja svoje robove da ispita njihovu strpljivost i da ih nakon toga uzme za Svoje evlije – prijatelje. A sabur je velika vrlina koju Allah daje čovjeku. Poslanik, a.s., je rekao u hadisu koji bilježe Buharija i Muslim: ”Nikome nije data veća i bolja vrlina od strpljenja – sabura.” Iskušenjima se čisti srce i povećava iman. Njime se povećava iskrenost i predanost vjeri.

Još ću spomenuti Allahove riječi: Zar vi mislite da ćete ući u Džennet a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaština i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik i oni koji su s njim vjerovali – uzviknuli: ”Kada će već jednom Allahova pomoć?” Eto, Allahova pomoć je zaista blizu. (El-Bekare, 214.)

Saff

Leave a Reply

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.