Islam

Lekcije o roditeljstvu iz sure Lukman: Zahvalnost i briga o roditeljima

Ovaj dio serijala fokusira se na sljedeći savjet koji nalazimo u suri Lukman, a to je briga o roditeljima i pokazivanje zahvalnosti prema njima, te kako možemo izgraditi ove kvalitete kod sebe i svoje djece.

Allah dž.š. u suri Lukman kaže: Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti. Kur’an, 31: 14

U suri Al- Isra’, Allah dž.š. kaže: Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!” – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Kur’an, 17: 23

Briga o roditeljima

Kada su ashabi jedne prilike pitali Poslanika s.a.v.s. da ih posavjetuje na koga da troše, Allah dž.š. je objavio sljedeći ajet: Pitaju te kome će udjeljivati. Reci: “Imetak koji udjeljujete neka pripadne roditeljima, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima; a za dobro koje učinite Allah sigurno zna.” Kur’an, 2: 215

Također, Allah dž.š. kaže: I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite… Kur’an, 4: 36

Kada sam i sama postala majka, tek tada sam shvatila koliko je moja majka žrtvovala svoju udobnost, navike, stil života kako bi meni pružila lijepo djetinjstvo. A kako sam nastavila sakupljati korisne savjete od uspješnih roditelja, primijetila sam istu tu požrtvovanost. Jedan otac se odrekao internacionalne karijere samo zato da bi mogao biti sa djecom i da ne bi morao mnogo putovati.

Sve ovo je učinio radosno i ne očekujući ništa zauzvrat. Onda i ne čudi što je Allah dž.š. naredio da budemo dobri prema njima i da im budemo zahvalni.

Svako dijete ima jedinstvenu prirodu. Neka djeca su po prirodi ljupka i brižljiva, dok je nekoj djeci teže da iskažu takva osjećanja. Srela sam također i roditelje koji su bili žalosni jer njihova djeca, iako su ljupki i brižni, ne osjećaju da je njihova dužnost da budu dobri i poslušni prema njima.

Stoga ćemo pogledati nekoliko načina na koje možemo ugraditi ljubav i pažnju kod naše djece koju će pokazati prema roditeljima kada odrastu:

1. Učite dovu

Dova je prva stvar ka postizanju bilo čega. Dova nam daje Allahovu dž.š. pomoć bez koje ništa ne bi bilo moguće. Čak i ako su vaša djeca npr. u četrdestim godinama, nastavite činiti dovu za njih, jer nikad nije kasno da se obratimo Allahu dž.š. jer On uvijek odgovara na naš poziv.

Dvije najpoznatije, i veoma snažne dove, koje svaki roditelj treba učiti što više, su dove koje su učili Ibrahim a.s. i Zekerijja a.s. za svoju djecu. Dova poslanika Ibrahima a.s. se nalazi u suri As-Saffat: Gospodaru moj, daruj mi porod čestit!” Kur’an, 37: 100

A dova Zekerijaha a.s. u suri Ali Imran: Tu Zekerijja zamoli Gospodara svoga: “Gospodaru moj,” – reče – “podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!” Kur’an, 3: 38

2. Riječi pratite djelima

Djeca oponašaju roditelje. Ako nas vide da se brinemo o svojim roditeljima, da ih redovno posjećujemo, da im nosimo stvari koje vole i trebaju, često ih zovemo i pomažemo im u njihovim poslovima, tada će, ako Bog da, briga o nama biti nešto sasvim prirodno kod naše dejce.

Moja kćerka mnogo postavlja pitanje “zašto”. Ovakve prilike su veoma korisne za mene jer ih iskoristim da imamo kvalitetan razgovor u kome ću joj prenijeti bit onoga što je Allah dž.š. rekao u ovom lijepom ajetu u suri Al- Ahkaf: Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji trideset mjeseci. A kad dospije u muževno doba i kad dostigne četrdeset godina, on rekne: “Gospodaru moj, dozvoli Mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi.” Kur’an, 46: 15

Drugi dio spomenutog ajeta je također dova koju bi roditelji trebali redovno učiti, posebno jer se u njoj spominju i naši roditelji i djeca.

3. Dodijelite djeci lahke poslove/zadatke

Jedna stvar koju biste trebali izbjegavati jeste da krijete od djece da ste umorni i da vam treba odmor, ljubav i pažnja. “ Mama je umorna, Ahmede možes li mi donijeti čašu vode”. “Baba treba uskoro doći, možeš li mu otključati vrata, sine?”

Jednostavni zadaci poput ovih, koje djeca mogu lahko obaviti, a koje im saopštimo na ljubazan i fin način, moraju biti dnevna rutina u našim domovima. Ali, nemojte zaboraviti da te poslove učinite također i zabavnim.

Zapamtite: Djeca vole da uče, ali ne vole da uče na strog i dosadan način.

4. Podučite ih dovama svojim primjerom

Dopustite djeci da vam budu u blizini, na serdžadi, ili neka idu zajedno s vama u džamiju kako bi vidjeli da i vi činite dovu za svoje roditelje. Kao što Allah dž.š. u suri Al- Isra kaže: Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: “Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!” Kur’an, 17: 24

Dobro je početi sa veoma jednostavnim dovama kao što je ova i one koje su kraće.

5. Pohvalite ih za dobra djela

Izrazite svoju radost kada djeca učine nešto dobro, i recite im da ste sretni zbog njih. Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “ Kada čovjek umre, njegova djela prestaju, osim tri stvari: trajna sadaka, znanje koje je od koristi ljudima, ili pobožno dijete koje čini dovu za njega.” Muslim

Tako da svako dobro djelo, svaki pobožan čin, ispravnost i iskren nijet na koje ohrabrimo svoju djecu i koji će postati dio njihovog karaktera ili bitna karakteristika njihovog života, imat ćemo nagradu za to i dugo nakon što prestanemo živjeti.

Zahvalnost prema roditeljima

Biti zahvalan Allahu dž.š. na blagodatima je put ka povećanju tih blagodati, kao i način da naš život učinimo pozitivnim kao što se u Kur’anu kaže: Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; Kur’an, 14: 7

Podučavanje i primjenjivanje zahvalnosti kod djece je veoma važno. Studije koje se bave ovom temom pokazuju da biti zahvalan znači i biti sretniji, to nas uči da se fokusiramo na ono što imamo, a ne na ono što nemamo. “ Učeći zahvalnost, djeca postaju svjesna osjećanja drugih, razvijaju empatiju, kao i druge životne vještine.” kaze Barbara Lewis, autorica djela ”Za šta se zalažeš? Vodič ka izgradnji karaktera kod djece.

Djeca, kao i odrasli koji su zahvalni vide stvari izvan svog unutarnjeg univerzuma, te shvataju da njihovi roditelji i druge osobe u njihovom životu rade stvari za njih: pripremaju im večeru, grle ih, kupuju igračke, peru odjeću, čiste sobu, i ta lista se nastavlja. “ S druge strane, djeca koja nisu naučena da budu zahvalna, završe tako da se uvijek osjećaju nadređenim i uvijek razočaranim;” dodaje Lewis. Zahvalan stav prema životu će biti od velike važnosti za našu djecu kada porastu. Jedna studija iz 2003. godine sa Univerziteta u Kaliforniji pokazuje da “ zahvalni ljudi pokazuju veći nivo sreće i optimizma, a manji nivo depresije i stresa. “

Sada ćemo pogledati korisne načine da ugradimo osjećaj zadovoljstva kod svoje djece:

1. Prvo vi budite zahvalni

Djeca uče tako što posmatraju i oponašaju svoje roditelje, one koje vole i njihove uzore. Tako da moramo početi od nas samih. Ako nas djeca vide da govorimo ”elhamdulillah, hvala Allahu” nakon jela, ili oblačenja nove odjeće, ili kupovine nečega novog za kuću, ili zbog novog posla, onda će i oni uraditi isto. Djeca se najbolje odgajaju primjerom! Kao pametni odrasli ljudi, jedan podsjetnik od Allaha dž.š. nam je dovoljan da uvijek budemo zahvalni: Kako ne vidite da vam je Allah omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na Zemlji i da vas darežljivo obasipa milošću Svojom, i vidljivom i nevidljivom? A ima ljudi koji raspravljaju o Allahu bez ikakva znanja, bez ikakve upute i bez knjige svjetilje. Kur’an, 31: 20

2. Neka vam djeca pomognu, a onda im zahvalite na tome

Svaki put kada primjenjujemo treći dio iz prethodnog dijela o brizi o roditeljima ( dodjeljivanje laganih poslova i aktivnosti) i kada im pustimo da pomognu u kući, ne zaboravite da im kažete jedno veliko “hvala” i u isto vrijeme zahvalite Allahu. Ovo će ih možda postaći da postave pitanje zašto ste to rekli i to može biti početak jednog zabavnog razgovora o sljedećem ajetu iz sure Lukman: A Mi smo Lukmanu mudrost darovali: “Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, čini to u svoju korist, a ko je nezahvalan – pa, Allah je, zaista, neovisan i hvale dostojan.” Kur’an, 31: 12

Tako što ćete im zahvaliti veoma je bitno da nauče šta je to zahvalnost, te ih uči značaju emocija ili osjećaja kada neko uradi nešto i za to dobije zahvalu, posebno od starijih i od onih koje vole.

3. Pobrojite sve blagodati koje imate, doslovno

Jedna zabavna i hvale vrijedna aktivnost jeste da sjednete skupa i napravite listu svih blagodati koje vam je Allah dž.š. podario. Kako ne vidite da vam je Allah omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na Zemlji i da vas darežljivo obasipa milošću Svojom, i vidljivom i nevidljivom? A ima ljudi koji raspravljaju o Allahu bez ikakva znanja, bez ikakve upute i bez knjige svjetilje. Kur’an, 31:20

Moramo naći vremena da radimo ovakve stvari, da izađemo u šetnju sa djecom pod zvjedanim nebom, te naglas razmišljamo o čudima stvaranja univerzuma, kako je naša planeta malena, i kako smo sretni što smo ovdje, zaštićeni i sa obskrbom.

Možemo, također, spomenuti i primjere iz sure An- Nahl gdje nam Allah dž.š. govori kako je stvorio krave, konje, magarce, od kojih imamo koristi, koji nam pružaju hranu i nose težak teret. O tome kako nam Allah daje kišu od koje imamo vodu za piće, pomoću koje rastu biljke, i kako je On stvorio razno voće i povrće za nas. Allah dž.š. spominje u suri An- Nazi’at kako je stvorio planine koje čvrsto stoje i drže zemlju, kako se ne bi tresla, i kako mi možemo hodati po zemlji, a da ne padnemo iako se zemlja kreće, i o zvijezdama koje služe za orijentaciju. Primjenjujte ovakva i slična razmišljanja i razgovore jer to pomaže djeci da razmišljaju i da budu svjesni i zahvalni na svim blagodatima.

4. Pustite djecu da pomažu drugima

Pomozite im da stvore naviku pomaganja drugima, otvoriti nekome vrata, pomoći nekome u nošenju teških torbi, pomoći bolesnom rođaku ili prijatelju, inspirišite djecu da i oni to rade. Kada čuju “hvala” to ih inspiriše da i sami tako postupaju.

Jedan od načina izražavnja zahvalnosti Allahu dž.š. jeste i održavanje međuljudskih odnosa. Allah dž.š. u suri El- Bekare kaže: koji krše već čvrsto prihvaćenu obavezu prema Allahu i prekidaju ono što je Allah naredio da se održava, i prave nered na Zemlji; oni će nastradati. Kur’an, 2: 27

5. Budite strpljivi

Neka djeca od malena pokazuju negodovanje ili nezahvalnost za određene stvari, a neka to razviju kasnije, možda zbog teških životnih okolnosti. Moja kćerka je razvila takav osjećaj kroz jedan dugi period iskušenja koje smo kao porodica prolazili. Ajet poput ovoga iz sure El- Bekara nam uvijek daje snagu i nadu u teškim vremenima: Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima, Kur’an, 2: 45

O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih. Kur’an, 2:153

Za mene je postalo veoma stresno da je čujem kako se žali sve vrijeme, i kako primjećuje samo negativne stvari, iako su stvari u našem životu bivale bolje. Međutim, prisjećajući se osobina ljudi kojima je Allah dž.š. obećao džennet, pomaže nama odraslima da budemo strpljivi cijelo vrijeme na najbolji mogući način: oni koji budu strpljivi, i istinoljubivi, i Allahu poslušni, i oni koji budu milostinju udjeljivali, i koji se budu u posljednjim satima noći za oprost molili.” Kur’an, 3:17

Ova zadnja stvar oko strpljenja se najbolje uči i primjenjuje kroz pokazivanje vlastitim primjerom, i vjerovatno predstavlja najveći izazov za nas kao roditelje. Stoga, nemojte gubiti strpljenje kada dijete neće da uradi ono što vi želite. Učinite dovu i više se potrudite, bivajući svjesni da Allah dž.š. uvijek pomaže: Allah je doista na strani strpljivih. Kur’an, 2: 153

Piše: Sana Gul Waseem

Za Akos.ba prevela Anesa Gegić

Leave a Reply

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.