Islam

Što dalje od oca i majke

Što dalje od oca i majke

Svevišnji kaže: “Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim, i ženom svojom, i bratom svojim, i porodicom svojom koja ga štiti, i svima ostalima na Zemlji, samo da se izbavi.” (El-Mearidž, 11–14)

U slučaju iskupa od Vatre Svevišnji Gospodar nije spomenuo oca i majku zbog posebnog mjesta koje uživaju roditelji kod djeteta iako bili nevjernici. Svevišnji Allah naređuje dobročinstvo, čak, prema roditeljima koji nagovaraju svoje dijete da počini najveći grijeh, a to je širk. Nije sukladno velikodušnom ophođenju prema roditeljima spominjati ih u kontekstu iskupa od Vatre.

Roditelji su spomenuti u drugom ajetu: “Na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći, i od majke svoje i od oca svoga, i od druge svoje i od sinova svojih. Toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti.” (Abese, 34–37)

U citiranom ajetu se spominje bježanje od roditelja na Sudnjem danu, jer će svaki čovjek biti zabavljen sobom i neće ga zanimati drugi ljudi. Velika je razlika između toga da se čovjek iskupi od Vatre svojim roditeljima i da pobjegne od njih jer je zauzet sam sobom i svojom brigom!

Preciznost, ljepota i stilistika kur’anskih ajeta ostavljaju najveće umove zadivljenim i zbunjenim!

Dr. Safet Kuduzović (fb profil)

Leave a Reply

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.