Islam

”Allahu moj, ja sam bio sa njim zadovoljan, pa budi i Ti sa njim zadovoljan”

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Abdullah ibn Abdu Nehm el-Muzeni žudio je za islamom i životom u blizini Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te se s tim nijetom i ciljem zaputio u Medinu. Čula je za to njegova majka, pa je otišla njegovim saplemenicima i rekla im: ”Abdullah je otišao da se pridruži Muhammedu, idite za njim i vratite ga. Kada ga vratite uzmite mu odjeću, jer on je najstidniji čovjek kojeg poznajem, pa ako mu uzmete odjeću, on neće moći ići u Medinu.” Njegovi saplemenici su ga uspjeli stići i vratiti kući, a zatim su mu uzeli odjeću, tako da je bio primoran da boravi u svojoj kući. Međutim, on je odbio hranu i piće sve dok se ne sretne sa Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem. Kada je njegova majka vidjela da ništa ne jede i ne pije, pobojala se da ne umre, pa je otišla i tražila da mu vrate odjeću, ali su oni odbili. Nakon toga, ona je uzela grubi beduinski ogrtač (ar. bidžad), razrezala ga na dva dijela i dala mu da se njime ogrne. Tako je Abdullah, ogrnut sa dva dijela beduinskog ogrtača koji su ponajviše sličili na ihrame, krenuo u Medinu da se sretne sa voljenim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Kada je stigao u Medinu otišao je kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da izgovori šehadet i primi islam, i od tog dana je postao poznat po imenu Abdullah Zul-Bidžadejn – Vlasnik dva dijela ogrtača.

Nakon toga, došao je Pohod na Tebuk i Zul-Bidžadejn se pridružio Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u njegovoj najudaljenijoj i najtežoj bitki i pohodu, a ostatak priče ispričao je Abdullah ibn Mes'ud, koji je rekao: ”Ustao sam usred noći tokom Pohoda na Tebuk i ugledao plamen vatre u pravcu vojnog logora, pa sam otišao da vidim o čemu se radi. Kada sam došao do tog mjesta vidio sam da je Abdullah Zul-Bidžadejn preselio na Ahiret. Iskopali su mu kabur, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sišao u kabur, a Ebu Bekr i Omer su spustili mrtvo tijelo Zul-Bidžadejna do Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ga stavi u kabur. Kada ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svojim mubarek rukama položio u kabur, rekao je: ‘Allahu moj, ja sam omrknuo zadovoljan sa njim, pa budi i Ti sa njim zadovoljan!’ Tada je Abdullah ibn Mes'ud u sebi rekao: ”Da sam bogdo ja na njegovom mjestu!”

Tako to biva, ko je iskren prema Allahu, On mu ispuni želju. Ovo je Allahov zakon od dana stvaranja nebesa i Zemlje i neće se mijenjati sve do Sudnjega dana.

Zul-Bidžadejn je krenuo na put ostvaviši iza sebe sav dunjaluk, ne tražeći ništa i ne žudeći ni za čim osim za Allahom i Njegovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je na kraju nagrađen u skladu sa nijetom.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, položio ga je u kabur svojim mubarek rukama i time zatvorio njegov slučaj svjedočenjem da je bio zadovoljan sa ovim plemenitim ashabom, moleći Allaha da i On bude sa njim zadovoljan.

Kakva je to samo počast bila! Najbolji ashabi, Ebu Bekr i Omer, radijallahu anhum, svojim su rukama predali Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, mrtvo tijelo Zul-Bidžadejna, tako da je zadnja ruka koja ga je dodirnula na ovome svijetu bila mubarek ruka Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi vesellem.

Put ka Allahu je naporan i dug, i nije važno hoćeš li stići, već je važno da umreš na tom putu, jer smrt na Allahovom putu je sama po sebi stizanje na cilj.

Ti nećeš biti pitan za sve muslimane, već ćeš biti pitan samo za sebe, za svoj ibadet, pobožnost i bogobojaznost, za svoju sadaku, ahlak i odnos prema ljudima, za svoju djecu i njihov odgoj. To je tvoj problem i to je tvoj put, i znaj da svako umire na onome na čemu je živio.

Saff.ba

Islam

Koristite svoj novac za postizanje slobode umjesto kupovine skupih stvari!

Većina nas, kada razmišlja o našim budžetima razmišlja u smislu šta to sve možemo sebi priuštiti. Od automobila pa do tableta, obično novac vidimo kao sredstvo za postizanje ciljeva. Finansijski blog Afford Anything (Priuštite sebi bilo šta) predlaže da jedan od tih ciljeva treba da bude potpuni prioritet, a to je sloboda.

Iza svih trikova i šema proračuna budžeta, dva najveća finansijska cilja koja se mogu dostići su – biti nezadužen i ostvariti finansijsku neovisnost gdje oba cilja dijele zajdničku nit koja je u stvari «sloboda». Krajnji cilj bi predstavljala mogućnost da možemo ostaviti sve i živjeti svoj život kao što smo to izabrali bez činjenice da smo opterećeni finansijskim obavezama.


Kao što Afford Anything navodi:

Bogatstvo ne služi da bi posjedovali stvari, već da nam uspostavi nove prilike. Ono kupuje fleksibilnost kako bi mogli prestati raditi poslove koje mrzimo, riješiti se loših životnih situacija i zatim uroniti u nove hobije ili projekte…

Najznačajnija uloga novca u našim životima nije ta da može kupiti luksuzni automobil. Novac nam daje neovisnost. Omogućava nam da damo otkaz poslovima koje mrzimo, putujemo i posjećujemo bolesnu rodbinu po cijeloj zemlji u datom trenu.

Naravno, to zvuči lijepo, ali postoji i praktična strana. Sljedeći put kada se odlučite na veliku kupovinu , upitajte se: “Je li to vrijedno moje slobode?” Ako ste za tu kupovinu spremni ostati na trenutnom poslu ili životnoj situaciji , super! Ako niste spremni za sitnicu da se odreknete sposobnosti da promijenite svoje mišljenje ili pokušate nešto novo, onda je možda najbolje da se odreknete tog troška, barem u tom momentu.


Izvor: lifehacker.com

Za CPA preveo: Almir Čehić

cpa-bih.org

Islam

Zikr koji daje snagu

Alija, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanikova kćerka Fatima, radijallahu anha, došla kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, žaleći se na bol u rukama od okretanja žrvnja. Čula je da mu je došlo roblje, pa je htjela zatražiti od njega roba da joj pomaže oko kućnih poslova, ali ga nije zatekla u kući. Rekla je to Aiši, radijallahu anha, pa ga je Aiša, kada se vratio kući, obavijestila o onome što traži Fatima, pa je otišao kod nje.
Kaže Alija: “Došao je kod nas, a mi smo već bili legli. Krenuli smo da ustanemo, a on nam reče: ‘Ostanite na svom mjestu!’ Sjeo je između mene i nje, tako da sam osjetio hladnoću njegovih stopala na svome stomaku. Rekao nam je: ‘Hoćete li da vas uputim na nešto što je bolje od onoga što ste tražili? Kada legnete, ili kada odete u postelju, recite 33 puta ‘Subhnallah’, 33 puta ‘Elhamdulillah’ i 34 puta ‘Allahu ekber’ ’, to vam je bolje od sluge.’” (Buhari, 5361; Muslim, 2727) Kaže Alija: “Nikada to nisam ispustio od kako sam čuo od Resulullaha, sallalahu alejhi ve sellem.” (Buhari, 5362)


Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm, kaže: “Čuli smo da onaj ko redovno uči ovaj zikr prije spavanja neće osjetiti nemoć zbog posla i drugih obaveza.”, a Ibnul-Kajjim, rhm, je rekao: “Kaže se da onaj ko redovno uči ovaj zikr prije spavanja osjeti snagu u toku dana koja mu je dovoljna da nema potrebe za slugom/pomoćnikom.”
(El-Vabilus-sajb, str. 97, 77)


Mr.Amir Smajić
akos.ba

Islam

Da li vjernik može biti depresivan?

Ovo razarajuće stanje duha i tijela uništava svaku želju za životom, za radom i ispunjavanjem vlastitih ciljeva, te duboko nagriza kako lični, tako i porodični i društveni život pojedinca.


Depresija je jedno od najrazornijih stanja koja mogu zadesiti čovjeka

Većina ljudi će depresiju poistovjetiti sa običnim osjećajem tuge, ali to nije tačno. Depresija i tuga nisu isto. Povezani jesu, ali nisu isto.

Tuga, kao i sreća, strah ili pak ljubav, jedna je od temeljnih emocija koje poznajemo. Na taj način, karakteriše je prolaznost kao i sve druge emocije. Traje određeno vrijeme, obično poslije doživljenog gubitka, potom jenjava. Osoba je, najčešće, funkcionalna i uglavnom živi i radi kako je živjela i ranije.Depresija je stanje koje traje. Traje dugo i ne prestaje. Mjesecima. Ili godinama. Osoba je izrazito tužna, bezvoljna, sa snažnim osjećajem beznađa. Nedostatak volje za radom ponavlja se iz dana u dan uz gubitak apetita ili pretjerano konzumiranje hrane (emocionalno prejedanje), poremećen ritam spavanja i budnosti, konstantni osjećaj „promašenosti“ u životu i vlastite bezvrijednosti. Depresiju prate ruminacije (po glavi se vrte iste, crne misli) „ne vjerujem da će se moji problemi riješiti“, „nema nade, bespomoćan sam“, „uvijek će biti ovako“.

Ako vjernika zadesi ovo iskušenje, obično o tome ne govori drugima. Najčešće iz straha od osude i omalovažavanja. Jer, vjernik ne može biti depresivan. Ili možda ipak…?

Depresija je u najvećem broju slučajeva izazvana nefunkcionalnim, negativističkim razmišljanjem, te snažnim omalovažavanjem sebe i vlastitih mogućnosti. Ponekad je ona rezultat velikog gubitka koji je osoba doživjela i koji ne može tek tako da preboli. Ponekad je uzrok i organske prirode, te nije zgoreg obaviti i zdravstvene pretrage. Neke od osoba sa problemima depresije i anksioznosti, zapravo imaju poremećen rad štitne žlijezde.

Dakle, uzroci su različiti, ali jedno je sigurno. Ovo razarajuće stanje duha i tijela uništava svaku želju za životom, za radom i ispunjavanjem vlastitih ciljeva, te duboko nagriza kako lični, tako i porodični i društveni život pojedinca. To ne zna niko ko nije prošao kroz sličnu situaciju. Sa depresijom se osoba mora boriti na sve dozvoljene načine, jer depresija rađa očaj, a očaj vjernicima nije dozvoljen.


Također, pokušajmo ne osuditi onoga ko prolazi kroz slično stanje, ukoliko nam se već povjerio. To što smo vjernici, ne čini nas imunim na razne vrste poteškoća i iskušenja, koja se mogu dogoditi bilo kome. Imajmo u vidu da nemaju sve osobe istu količinu znanja u vjeri, a možda su usljed brojnih životnih iskušenja i imanski oslabili. Neke osobe imaju slabu socijalnu mrežu koja bi im pružila podršku u danima iskušenja. Drugi iza sebe imaju teško djetinjstvo i život prepun trauma i loših uspomena. Zaista niko, osim Allaha s.w.t. ne zna šta je u životu i srcu drugog čovjeka. Slijedi nekoliko savjeta kako se suprotstaviti depresivnom stanju ukoliko vi ili neko koga znate prolazi kroz isto:

Tražimo pomoć, prije svega, jače se vezujući za vjeru, za namaz, duge razgovore sa Allahom na nafilama,osobito u zadnjoj trećini noći, te učenjem Kur ‘ana i što je još važnije – razmišljanjem o njegovim porukama. Mi Kur’ an često učimo mehanički, ne razumijevajući ga. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: “Ta, zaista, s mukom je i last (olakšanje), zaista s mukom je i last“. Uistinu nema ljepšeg osjećaja nego, kroz dovu, sve svoje brige i tuge ostaviti Onome kome je lahko da ih otkloni. Gradite kod sebe osjećaj iskrenog i potpunog prepuštanja Allahu s.w.t. i vjerujte da vas nikada neće opteretiti sa onim što ne možete podnijeti. Koliko god mrak trajao, naposlijetku će granuti sunce.
Obratite pažnju na vlastite misli. Kako stručnjaci kažu, depresija je rezultat pretjeranog, negativnog razmišljanja, pri kojem smo usredotočni samo na vlastite gubitke i promašaje. Ne postoji osoba na svijetu kojoj, pored iskušenja, nije dato još više blagodati. Bavite se humanitarnim radom. Odmaknite se od svoje svakodnevice, i družite sa ljudima. Osobito sa onima koji su u lošijoj situaciji od vas. Razmišljajte o onome što imate, umjesto o onome što nemate i što ste izgubili. Razvijte naviku da svake noći prije nego zaspite nabrojite nekoliko Allahovih blagodati kojima vas je počastio, i trudite se da da svaki put to bude nešto novo.
Potražite stručnu pomoć, ukoliko je potrebno. Osobito je korisno da to učinite ukoliko nemate dobar sistem podrške unutar porodice ili je problem takvog tipa da bi vam stručni savjet koristio. Uistinu svo znanje iz medicine, psihologije i drugih nauka znak je milosti Gospodara svjetova, koji ljude poučava onome što ne znaju. U razgovoru sa stručnom osobom (terapeutom) naučit ćete prepoznati nefunkcionalne oblike razmišljanja koja su vas velikim dijelom doveli u to stanje, mijenjati ih, te posmatrati stvari iz drugog ugla. Potrebno je da naučite pozitivnije i realističnije razmišljati.
Vjerujem da je korisno podići svijest o depresiji i ostalim problemima psihološke prirode, sve u cilju vjerskog, psihološkog i svakog drugog jačanja muslimana. O depresiji i svim njenim licima još ćemo, inšaallah, pisati jer je to opširna tema. Za sada, želimo podstaknuti sve one koji su kod sebe prepoznali neke od navedenih simptoma da ne oklijevaju potražiti pomoć.

Za Akos.ba piše: Jasna P. Subašić, urednica portala psiholog.ba

Psihologinja – psihoterapeutkinja

Islam

Praktično pojašnjenje kako doviti

Vjernik treba da zna i da vjeruje da je dova ibadet, i da upućujući dovu Allahu on je u ibadetu, bez obzira na to što od Njega traži i neku dunjalučku korist.
Preneseno sa portala: n-um.com
– Podignuti ruke, po mogućnosti biti okrenut prema Kibli i biti pod abdestom.
– Dovu početi zahvalom Allahu, salavatom na Poslanika, priznavanjem grijeha i naše potrebe za Gospodarom.
– Dovu upućivati Allahu, iskreno tražeći Njegovo zadovoljstvo.
– Dovu uputiti skrušeno iz srca, tihim glasom-tonom.
– Od Allaha traži ono što je dozvoljeno, od dobara dunjaluka i Ahireta.
– Čvrsto vjerujući da će nam se Allah odazvati, dovu ponavljati više puta.

– Allahu se obraćati s Njegovim imenima i svojstvima.
– Truditi se da riječi dove budu sveobuhvatne i jezgrovite.
– Po mogućnosti dovu upućivati u zadnjoj trećini noći, na sedždi, između ezana i ikameta.
– Početi doviti za sebe i svoje potrebe, a zatim doviti za roditelje, porodicu, prijatelje, učenjake, i za muslimane općenito.
– Završiti dovu salavatom na Allahovog Poslanika.
akos.ba