Pitanja i Odgovori

DA LI JE NOVOTARIJA IZLAZITI NAKON 8 REKATA TERAVIJE?

Es selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu, šejh Zijad. Slušao sam jednog od naših daija kako kaže da je napuštanje teravije nakon osmog rekata novotarija ako se u tom džematu klanja dvadesest rekata. Međutim, nije mi jasno zbog čega, jer ako broj rekata nije definitivno određen i postoji razilaženje oko toga, zbog čega je onda odabiranje klanjanja osam rekata, te neslijeđenje imama do kraja novotarija? Allah ti podario svaki hajr.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Oko broja rekata teravih namaza je veliko razilaženje među učenjacima. Najbliže ispravnom, a Allah zna najbolje, je da broj rekata teravih namaza nije u šerijatskim tekstovima određen, nego u tome ima širine, pa ko oduži kijam smanji broj rekata, a ko skrati kijam poveća broj rekata. Sunnet i mustehab je klanjati bilo koji broj rekata teravih namaza (shodno kako se dogovore džematlije) koji je prenešen od selefa (tj. onih 15 mišljenja prenesenih od selefa), a to se razlikuje od vremena, mjesta, džemata i džematlija. Ovo je stav imama Šafije, Ahmeda, Ibn Abdulberra, Ibn Tejmije, Sujutija i mnogih savremenih učenjaka.

Detaljnije o broju rekata teravih namaza pročitaj na ovom linku: BROJ REKATA TERAVIJE NAMAZA.

Onome ko klanja teravih namaz u džematu za imamom sunnet je da klanja do kraja teravije (sa vitretom) sa imamom. Dokaz za to je hadis u kojem je došlo da je Ebu Zerr, radijallahu anhu, pitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je klanjao sa ashabima teraviju do pola noći, zašto ne klanja sa njima preostali dio noći? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je rekao: “Ko klanja sa imamom sve do kraja namaza, broji mu se kao da je klanjao čitavu noć”. Hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže, Ahmed, Ibn Hibban i Ibn Huzejme, a vjerodostojnim ga je ocijenio Tirmizi, Ibn Huzejme, Ibn Hibban, Šu'ajb Arnaut i Albani u “Sahihul-džami'a” (1615).

Klanjanje teravih namaza u džematu je u osnovi mustehab po većini učenjaka, pa tako nema smetnje da klanjač napusti klanjanje teravije kada god hoće, nakon četvrtog, osmog ili 12-og rekata i slično.

Pogrešna je praksa stalno napuštanje teravije nakon osmog rekata sa uvjerenjem da je to sunnet oslanjajući se na hadise u kojima je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao kijamu lejl 11 rekata, jer je ispravnije mišljenje učenjaka da teravija nema propisan i određen broj rekata. Takođe, stalni izlazak nakon osmog rekata ezijeti ostale džematlije i narušava safove. Još ako se te osobe koje napuste teraviju nakon osmog rekata zadržavaju u džamiji ili dvorištu džamije podižući glas pri razgovoru, nema sumnje da je to loša praksa koju treba napustiti.

Međutim, nije ispravno tretirati novotarijom napuštanje teravije nakon osmog rekata. To ne može biti novotarija zbog sljedećeg:

1 – jer se u svom ponašanju oslanjaju na hadis mutefekun alejhi, tj. oko čije vjerodostojnosti su se složili Buharija i Muslim:

Upitana je Aiša, radijallahu anha, kakav je bio namaz Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u Ramazanu, pa je odgovorila da on nije klanjao ni u Ramazanu niti van Ramazana više od 11 rekata. Opisujući njegov namaz ona kaže: “Klanjao bi četiri rekata, ne pitaj o njihovoj ljepoti i dužini, zatim bi klanjao još četiri, ne pitaj o njihovoj ljepoti i dužini, a zatim bi klanjao tri”.

2 – najvjerodostojnije što je preneseno od Omera, radijallahu anhu, oko klanjanja teravije je da je on naredio Ubej ibn K'abu da klanja 11 rekata:

Prenosi Imam Malik u svom Muvetteu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od ashaba Es-Saida ibn Jezida da je Omer naredio Ubejj ibn K'abu i Temimu ed-Dariju, radijallahu anhum, da klanjaju teraviju 11 rekata. Ovaj rivajet takođe bilježe Bejheki i Ibn Ebi Šejbe. Ovo je najvjerodostojnije što je prenešeno od djela Omera, radijallahu anhu, po pitanju teravije. A rivajet u Muvettu od Jezid ibn Rumana da su ljudi u vremenu Omera, radijallahu anhu, klanjali teraviju 23 rekata je slab, jer je Jezid rođen poslije smrti Omera, radijallahu anhu.

3 – jer je mnogo učenjaka na stavu da je teraviju propisano klanjati 11 (8+3) rekata:

Skupina učenjaka: imam Malik, Ibnul-Hummam (od hanefija), muhaddis El-Mu'allimi, Bin Baz i mnogi drugi, smatraju da je teraviju sunnet i najbolje klanjati 11 (8+3) rekata a dozvoljeno je i više od toga.

Šejh Albani smatra da je sunnet teraviju klanjati najviše 11 rekata i da nije dozvoljeno klanjati teraviju više od 11 rekata.

Kaže imam Sane'anai (autor “Subulus-selama”) da teravija ima najviše 11 rekata sa vitre-namazom i da je to sunnet, a klanjanje teravije 20 rekata na način na koji se klanja sa ustrajnošću na tome kod većine muslimana je novotarija.

Prema tome, kako može biti novotarija da se klanja teravija 8 rekata, ako se to zasniva na vjerodostojnom hadisu od Aiše, radijallahu anha, onome što je najvjerodostojnije preneseno od Omera, radijallahu anhu, kada je uspostavio klanjanje teravije i ako je na tom stavu spomenuta skupina učenjaka?!

Rezime odgovora je da napuštanje teravije nakon osmog rekata nije novotarija, ali da je bolje klanjati teraviju do kraja za imamom zbog nagrade spomenute u hadisu i kako se ne bi ezijetili ostali klanjači i pravio nered.

Ve billahi tevfik.

dr. Zijad Ljakić

Ehli sunnet.ba

Pitanja i Odgovori

Propis konzumiranja Coca Cole

PROPIS KONZUMIRANJA COCA COLE (jer u njenom sastavu ima alkohola, svinjskih tvari, ime joj sporno i sa njom se pomažu Židovi u Palestini)

PITANJE: Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu. Naišao sam na tekst Mladena Marića o Coca Coli i prisustvu štetnih hemikalija i alkohola u istoj. Mogu vam kopirati tekst ili isti da pročitate na njegovoj stranici pa kakav je hukm po pitanju Coca Cole? link: COCA – COLA

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Osnova u svim stvarima hrane i pića je dozvola sve dok se ne dokaze suprotno. Zabranjeno je od hrane i pića samo ono što je došlo u šerijatskim tekstovima da je zabranjeno.

Coca Cola sadrži ALKOHOL i SVINJETINU

S vremena na vrijeme izlaze tekstovi i upozorenja da Coca Cola (i Pepsi Cola) u sebi sadrže svinjetinu ili alkohol. Širenje takvih informacija šerijatski nije mjerodavno niti obavezujuće sve dok se to ne potvrdi od pouzdanih institucija i tima eksperata. Prenosi poznati egipatski šejh i daija Muhammed Hassan da su njemu poznati stručnjaci muslimani iz Egipta izvršili analizu Coca Cole i nisu našli ništa od spomenutog i spornog što se trvdi. A to što prenosi Mladen Marić da Coca Cola sadrži 0,001 posto alkohola, nije vrijedno komentara iz bilo kog ugla.

Coca Cola u svom imenu sadrži sporno značenje

Rašireno je osporavanje konzumiranja Coca Cole i zbog toga što kada se njen naziv okrene i čita naopako, ili kada se čita u ogledalu, da piše LA MUHAMMED LA MEKKA, tj. ne Muhammed ne Mekka. A ovo znači da ova kompanija isključivo radi protiv vjere islama i muslimana. Ispravno je, kao što kaže skupina učenjaka, da ovo predstavlja prenemaganje, izvještačeno i pretjerano tumačenje stvari kojima nas Uzvišeni nije zadužio.

Kupovinom Coca Cole se finansira izraelska okupacija Palestine

Od poznatog razloga zabranjivanja kupovine Coca Cole je i tvrdnja da se sa njenom zaradom finansira židovska okupacija Palestine i zločini koje sprovode nad muslimanima Šama. Neki su čak izdavali fetve da je bojkotovanje Coca Cole vadžib a njeno konzumiranje veliki grijeh, što je pogrešno i pretjerano tumačenje ovog pitanja, našto su upozorili mnogi učenjaci. Ako je ovo tačno, tj. da se sa njenom zaradom finansira židovska okupacija Palestine i zločini koje sprovode nad muslimanima, onda je muslimanima propisano da bojkotuju taj proizvod. S tim da propis bojkotovanja hrane i pića nemuslimana ima svoje šartove. Propisani i efikasni bojkot je onaj koji dolazi sa nivoa države, veće skupine ljudi ili neke sredine i mjesta, a ne pojedinaca, kako bi u praksi taj bojkot imao efekta. Također, treba znati da bojkotovanje jedne skupine muslimana ne čini griješnim drugu skupinu muslimana koja ne bojkotuje.

Sa druge strane, koliko je drugih vrsta trgovačke robe i proizvoda poznatih svjetskih marki čiji su vlasnici Židovi a sa kojom se vjerovatno bolje i više finansira židovska okupacija Palestine, a na bojkotovanje istih se ne poziva, što je kontradiktorno. Prema tome, dozvoljeno je konzumiranje Coca Cole i Pepsi Cole sve dok se ne dokaže ono što se tvrdi o spornosti njenog sastava. Propis zabrane ne može biti izgrađen na sumnji i prepostavki.

Napomena: Općepoznato je da je kontinuirano pijenje Coca Cole štetno za ljudski organizam kao i svih drugih obojenih gaziranih pića, a to je priča za sebe. Također, mnoga industrijska hrana je štetna a čija štetnost se emituje kroz dugi niz godina, međutim ta štetnost nije dostigla stepen da bude šerijatski zabranjena zbog štetnosti, a Allah zna najbolje. Ve billahi tevfik.

Dr. Zijad Ljakić – http://www.ehlus-sunne.ba

Pitanja i Odgovori

Da li nepokrivene žene moze da posti?

PITANJE: Selam! Moram odmah na pocetku da pohvalim vasu stranicu, kad god imam vremena udjem i citam razne teme vezane za nasu lijepu vjeru. Moje pitanje je vezano za mjesec Ramazan i post. Posto ja licno jos uvijek nisam pokrivena ali namjeravam to da uradim uskoro, zanima me da li post vrijedi nepokrivenoj zeni isto kao post zeni koja nosi hidzab. Da li ima veze to sto nisam pokrivena a postim, da li Dragi Allah ubraja moj post u moja dobra djela?

Ja se trudim da budem sto bolja u mjesecu Ramazanu pogotovo kada postim, trudim se da se lijepo ponasam prema svojoj porodici i ljudima koji me okruzuju, da ne psujem-mada gotovo nikad ne psujem i takodjer trudim se da redovno odrzavam higijenu kako licnu tako i higijenu u kuci. I jos jedno pitanje, takodjer u vezi posta, da bi se kod Allaha primio nas post da li trebamo da klanjamo svih 5 dnevnih namaza? Hvala unaprijed! Allah vas nagradio.

ODGOVOR:

Ve alejkumus-selam!

Tvoj post je ispravan ali sa bitnom činjenicom, a to je da si griješna što se nisi pokrila. Post ti se ubraja u dobra djela ukoliko ispunjavaš uslove direktno vezane sa ispravnost posta i ukoliko ne činiš ono što ga kvari.

Što se tiče posta i ne obavljanja pet dnevnih namaza je uveliko proširen problem. Post mjeseca ramazana je jedan od temelja islama i dolazi nakon obaveznih namaza i post onoga ko neklanja nije primljen kod Allaha, jer onaj ko neklanja ulazi u propis ostavljača namaza a Poslanik, s.a.w.s., kaže: ”Između čovjeka i širka i nevjerstva je ostavljanje namaza.” (Muslim) Od nevjernika Uzvišeni Allah ne prima djela, pa kaže: ”I Mi ćemo pristupiti djelima (nevjernika, mnogobožaca…) njihovim koja su učinili u prah i pepeo ih pretvoriti.” (Furkan, 23.)

Doista Allahov Poslanik, s.a.w.s. rekao: ”Onome kome prođe ikindija kao da je izgubio porodicu i imetak.” A Buharija prenosi da je Poslanik, s.a.w.s., rekao: ”Ko ostavi ikindiju, propala su mu djela.” Ashabi nisu smatrali ostavljanje nijednog naređenog djela nevjerstvom, osim namaza.

Treba naspomenuti da se neki ljudi skroz vrate vjeri počevsi prvo sa postom u mjesecu ramazanu, što je naravano za pohvaliti, ali samo postiti od ramazana do ramazna, a ništa ne praktikovati od islamskih propisa između toga je neprihvatljivo, jer ova vjera je ozbiljna i ima svoje ustaljene propise, a nije nikako supermarket gdje se odabire po ukusu i prohtjevima. A Allah zna najbolje!

Na pitanje odgovorio Abdullah Mujić prof.

Pitanja i Odgovori

Onaj ko isposti ramazan i provede ga u namazu ravan je šehidima

Onaj ko isposti ramazan i provede ga u noćnom namazu ravan je iskrenim i šehidima. Amr b. Murre el-Džuheni, radijallahu anhu, prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: “O Allahov Poslaniče, ako budem svjedočio da nema drugog istinskog boga mimo Allaha, i da si ti Allahov Poslanik, obavljao pet dnevnih namaza, udjeljivao zekat koji mi je obavezan, postio ramazan i provodio njegove noći u ibadetu, od koje skupine vjernika sam ja?” “Od iskrenih i šehida!” ” reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Hadis su su zabilježili Ibn Huzejme, Ibn Hibban i drugi, i on je vjerodostojan, inšallahu te’ala, kao što je to potvrdila skupina hadiskih stručnjaka.)

Iz teksta “Vrijednost ramazana i odlike posta” hfz. Amir I. Smajić

Pitanja i Odgovori

Da li žena koja dobije hajz treba čekati iftar da bi jela i pila?


PITANJE: Kad žena dobije hajz dok posti dal’ se prekida odmah post ili se treba nastaviti postit iz poštivanju prema tom danu a taj dan se naposti?

ODGOVOR: Nema potrebe za ustezanjem od jela i pića ako je hajz pokvario post. Ne treba da čeka ostatak dana kao postač već treba da jede i pije. Kada joj prestane hajz prije iftara u toku ramazana pa se okupa a njen suprug bio putnik pa se vrati sa puta i ne posti, mogu da imaju spolni odnos. A Allah zna najbolje!

Abdullah Mujić, prof.

Num