Najbolji savjeti

Najbolji savjeti Drugi Vakat 05

Nikada, ali zanikada ne trebamo osuditi nekoga, govoreći: “Ja to nikad ne bih uradio/la”, “Ja nikad ne bih tako djecu odgajao/la”, “Ja se nikad ne bih tako ponašao/la” i sve slične fraze, jer onda te Allah, Gospodar i Odgajatelj svjetova, vrlo brzo stavlja u takvu poziciju kakvoj se nikad nisi nadao, samo da bi te naučio da je On jedini apsolutni Sudac i da se ne oslanjaš na svoja djela, niti na bilo šta osim na Njega Uzvišenog! Džennet na dunjaluku je svoje poslove predati Njemu, a Džehennem je kad Njegove poslove mi preuzmemo na sebe!

(Ammar Bašić)

Instagram Drugi Vakat

Savjet br 05

Najbolji savjeti

Najbolji savjeti Drugi Vakat 04

Insan treba prihvatiti činjenicu da koliko god se trudio da dostigne visoke stepene kod Uzvišenog Allaha, i ma kakav visok njegov stepen bio kod Allaha, ljudi će imati dvojako mišljenje o njemu, bit će onih koji će lijepo misliti o njemu, voljeti ga, poštovati i cijeniti, ali isto tako, bit će onih koji će imati loše mišljenje o njemu, neće ga voljeti, mrzit će ga, neće ga poštovati i sl.

Primjer za navedeno imamo u životu i praksi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim drugovima, ashabima, radijallahu anhum.

Stoga, ne osvrći se za onim što ljudi misle i govore o tebi, već gledaj šta Uzvišeni traži od tebe, nastoj mu udovoljiti i steći Njegovu blizinu, jer Njegov hatar je najbitniji!

/Sanel Ramic/

Instagram: Drugi Vakat

Savjet br.04

Najbolji savjeti

Najbolji Savjet Drugi Vakat 03

Nekada čovjek krene činiti dobra djela, ali mu ne budu primljena – zbog loše namjere, zbog želje da bude viđen, zbog oholosti… A nekada mu Gospodar odredi grijeh koji ga savlada, pa upravo to bude razlog pokajanja Allahu – zbog slomljenosti srca, bola u duši i grižnje savjesti… Onaj ko čini dobra djela, nije još uvijek ušao u Džennet i zato se ne divi nikome osim Allahu. A onaj ko upadne u grijeh, nije još došao u Džehennem i možda mu taj grijeh posljednji bude pa ga ne osuđuj. U kojem god da si stanju, suština je da ne zaboraviš Onoga Koji je milostiviji prema tebi nego majka prema svome djetetu!

(Ammar Bašić)

Najbolji savjeti br.03

Instagram: Drugi Vakat

Najbolji savjeti

Najbolji Savjeti Drugi Vakat 02

Bolestan si, zabrinut, nezaposlen, neoženjen, ne možeš se udati, imaš problema u braku, nemaš potomstva, ne ide ti u školi, imaš mahanu, zaboravljaš, pokvarilo ti se auto, moraš platiti kiriju…

Rekao je Alejhis-salatu ves-selam: “Znaj da se u strpljenju (saburu) na onome što prezireš nalazi puno hajra!” (Ahmed, br. 2803 – sahih)

(Amir Smajic)

Savjet br 02

Instagram Drugi Vakat

Najbolji savjeti

Najbolji savjeti Drugi Vakat 01

| Lijepim životom živi |

Kada god su ljudi bili pokorni Uzvišenom Allahu, kada god su znali za Allaha, kada god su Mu se klanjali i poštovali Njegov zakon, tada su lijepim životom živjeli. Kaže Allah, subhanehu ve te'ala: “Mi ćemo, uistinu, one koje vjeruju od vas i čine dobra djela, lijepim životom nagraditi još na ovome svijetu.”

/ hfz. Almir Kapić /

/Najbolji Savjet Drugi Vakat 01/