Islam

Najmoćniji zikr

Jedan od najmoćnijih i najpoznatijih zikrova, i jedan od najvjerodostojnijih zikrova kod Buharije i Muslima.
Poslušajte ovaj hadis: Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko kaže: ‘Nema Boga osim Allaha, On nema sudruga, Njemu pripada sva vlast, Njemu pripada sva hvala i On je svemoćan‘

La ilahe illallah vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir
svakog dana po 100x, vrijedi mu kao da je oslobodio 10 robova, biće mu upisano 100 dobrih djela, izbrisano 100 grijeha, i biće mu štit od šejtana tog dana sve do noći. I niko ništa nije bolje uradio, osim onoga koji je taj zikr izgovorio više od njega.”
Izvor:n-um.com
Ovo znači da kada proučiš ovaj zikr, niko te ne može preteći u dobrim djelima, osim onoga koji je ove riječi izgovorio više puta od tebe i popratio je to sa još dobrih djela, on je jedini koji te može prestići. Znate li koliko vam vremena treba da proučite ovaj zikr? Samo 7 minuta. Dok se odmaraš i opuštaš, sedam minuta tvoga dana te može dovesti na ovu vodeću poziciju. U predaji koju bilježi imam En-Nesa’i je došlo: “… onaj ko prouči ove riječi danju i noću.”, a u djelu “Es-Silsiletus-sahihatu”: “… stotinu puta kada osvane i stotinu puta kada omrkne.”

Ako se ne vežemo za Njega, a On Uzvišeni nas poznaje i voli nas, nećemo osjećati sigurnost. Kaže Uzvišeni Allah: “… zaboravljaju Allaha, pa je i On njih zaboravio.” (9:67) U drugom ajetu: “… pa sjećajte se vi Mene, i ja ću se vas sjećati!” (2:152)

Najmoćniji zikr jeste ovaj Lično ovaj zikr, braćo i sestre, nemojte nikada ostaviti, shodno mogućnostima. Ovaj zikr, tako mi Allaha, je velik, moćan i čudesan! U sebi sadrži koristi, vrijednosti za koje samo Allah zna.
Akos.ba

Islam

6 načina za otklanjanje briga

Navest ćemo vam šest djelotvornih načina kako se spasiti brige i tuge:

1. Donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi we sellem

Kada je jedan čovjek rekao Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem: “Onda ću čitavu dovu pretvoriti u salavat na tebe”, Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, mu tada reče: “Onda će te Allah poštedeti tvojih briga.”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā sallajte ‘āla Ibrāhīme ve ‘āla āli Ibrāhīme, inneke Hamidūn Medžīd. Allāhumme bārik ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā bārekte ‘alā Ibrāhīme ve ‘alā āli Ibrāhīme, inneke Hamīdun Medžīd.

(Allahu, podari svoj salavat Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodicu Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni. Allahu, podari bereket Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni).

2. UČENJE SURE EL-IHLAS I EL-FELEK
Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ”Ko prouči: Kul huvallahu ehad, i kul euzu bi rabbil felek, kada osvane i zamrkne, Allah će ga poštedeti onoga što ga brine.”

Međutim, omladino, nemojte zaboraviti da postoji uvjet, a to je da budeš čvrsto ubijeđenje u ove riječi, i da učiš ove sure sa nijetom da te Allah poštedi briga. Da ih učiš sa potpunim ubijeđenjem da je Allah kadar da te poštedi briga, i da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao istinu. Uči ih iskrene i pouzdaj se u Allaha, da bi te Allah poštedio briga.

3. UČENJE HASBIJELLAHU
Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Onaj ko sedam puta kaže ove riječi, kada osvane i zamrkne, biće mu dovoljno da riješi dunjalučke i ahiretske brige::

حَسْبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظـيم

Hasbijallahu la ilahe illa huve alejhi tevekkeltu ve huve rabbul aršil azim.

(Dovoljan mi je Allah…On je moj pomagač…nema drugog boga mimo Njega, na Njega se oslanjam, On je Gospodar Arša Veličanstvenog).

Predstavi sebi kabur kako bi te Allah sačuvao kaburske brige.

Predstavi sirat ćupriju kako bi te Allah sačuvao njene poteškoće. Predstavi podjeljivanje knjige kako bi te poštedeo te brige. Predstavi sebi mizan i stajanje pred Uzvišenim Allahom kako bi bio pošteđen briga u tim momentima.

4. ISTIGFAR (TRAŽENJE OPROSTA OD ALLAHA)
Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Ko se drži istigfara, Allah će mu iz svake poteškoće dati izlaz, otkloniti mu svaku brigu i opskrbiti ga odakle se i ne nada”

5. SVOĐENJE SVIH BRIGA NA JEDNU BRIGU
Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Kome jedina briga bude Ahiret, Allah će ga zaštititi od dunjalučke brige; a čije se brige rasprše, Allahu će biti svejedno u kojoj dolini (zemlje) će takav stradati”. Hadis bilježi Madže, a šejh Albani ga je ocijenio dobrim u ‘Sahihuh džami’ “6065.

Neka tvoja danonoćna briga bude: Da mi je znati, jel Allah zadovoljan sa mnom? Ako bi sada preselio, da li bih ušao u Džennet ili u Džehennem? Da mi je znati hoću li proći sirat ćupriju ili posrnuti na njoj?

Koji će tas moje vage biti lakši? Kada listovi i knjige budu podijeljeni,hoće li mi biti dati u desnu ili lijevu ruku? Neka tvoja glavna briga bude Ahiret, a što se tiče dunjalučkih briga, one su mnogobrojne, pa ko se rastrgne na tim brigama živjet će kao nesretnik i umrijeće kao nesretnik.

6. DOVA
Dova je tvoje oružje, stoga dovi Allahu da ti olakša posao i sačuva onoga što te tišti. Dovi ponizno i reci: ”Gospodaru moj ispuni moje srce ljubavlju prema Tebi, tako da me ništa ne udalji od Tebe.”

Gospodaru moj, učini moju brigu jednom, brigu za Tobom, učini moju misao jednom, misao o Tebi. Smiluj mi se o Gospodaru, i sačuvaj me mojih briga i svega što me tišti. Gospodaru moj, tebi se utječem od brige i tuge moje…

Dovi Allahu jer Allah je blizu, uslišava dove unesrećenih i nevoljnih.

Dragi brate koji putuješ Allahu kakva treba biti tvoja briga.

Očisti svoje srce od dunjalučkih briga i budi iskren. Ne spletkari svome Gospodaru pa da tebi budu pravljenje spletke i da budeš od onih koji su propali. Neka tvoja briga sa kojom živiš i zbog koje živiš bude samo briga Ahireta i Allahovo zadovoljstvo. Ne spletkari, u suprotnom, nikada nećeš stići do svoga Gospodara!

Autor: Šejh Muhammed Husejn Jakub
Iz knjige: Put ka oprostu milostivog Gospodara

Num